Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis

Projekta "Choose Your Freedom" piektajā norises dienā apmācību treneris Reinis Grāvītis vadīja nodarbību trīs daļās. Sākumā katras valsts pārstāvji uzstājās ar īsu prezentāciju brīvā stilā, lai pastāstītu par cilvēku tirdzniecības fenomena izpausmēm savā valstī. Katra grupa pārējiem pastāstīja par to, vai viņu valsts ir upuru izcelsmes, mērķa vai tranzīta valsts; kādas cilvēku tirdzniecības formas viņu valstīs dominē; kā problēmas risināšanā iesaistās valsts un NVO - papildus pievienojot statistikas datus, personīgos viedokļus un pieredzi. Tam sekoja īss stāsts par cilvēku tirdzniecību Latvijā un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredzi un statistiku. Nodarbību noslēdza grupu darbs un prezentācijas, kurā dalībnieki attīstīja idejas problēmas mazināšanai dažādās kategorijās - gan personīgā, gan valsts līmenī; gan upuru izcelsmes, gan mērķa valstīs. No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizēja apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazina dažādu valstu kultūras un veidoja radošo darbu izstādi. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 11.04.2013.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.
Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana, 11. aprīlis.