Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Praktiskās tūres patvēruma meklētājiem

Ievietots: 26.02.2016
Dace Grante

Pēc pilotprojekta „Mācību programma patvēruma meklētājiem – ievadkurss par Latviju” apgūšanas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, lai papildinātu zināšanas par Latvijas valsti organizēja praktiskās tūres patvēruma meklētājiem, kuru laikā bija iespēja iepazīt Rīgu, labāk orientēties jaunā vidē un uzzināt, kur saņemt dažādus ikdienā nepieciešamus pakalpojumus un informāciju, risinot iebraucējiem būtiskas sadzīves problēmas.

Tika noorganizētas 4 praktiskās tūres, ar mērķi sniegt praktiskas zināšanas par Latviju, Rīgu, vēsturi, sabiedrisko transportu, iepazīstināt ar nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām un objektiem, gūstot plašāku skatījumu un sniedzot zināšanas kā labāk orientēties, un atrast ikdienā nepieciešamās iestādes un pieturas.
Praktiskās tūres tika organizētas, vienkopus sapulcinot gan patvēruma meklētājus, gan biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgos. Atkarībā no praktiskās tūres dalībnieku skaita arī brīvprātīgo skaits bija mainīgs, tomēr jāatzīst, ka šī, iespējams, kādam no patvēruma meklētājiem bija pirmā iespēja iegūt personīgu kontaktu un sarunas neformālā gaisotnē ar latviešiem, gan uzdodot sev interesējošos jautājumus, gan tūres laikā apgūstot jaunus latviešu valodas vārdus, kā arī iegūstot jaunus draugus.
Lai nodrošinātu veiksmīgu komunikāciju tūres laikā, tika piesaistīti dažādu valodu zinātāji, lai sniegtā informācija būtu saprotama ikvienam dalībniekam. No latviešu valodas informācija tika tulkota uz angļu, krievu, kurdu, farsi, arābu, urdu un franču valodām. Ikviens brīvprātīgais centās palīdzēt saprast un dot no sevis pēc iespējas plašāku informāciju, jo katrs mēs varam papildināt faktus un informāciju ar sev zināmo pieredzi un skatījumu. Reizēm šķita, ka nepastāv nekādas valodas barjeras, jo daļa no patvēruma meklētājiem, kuri nerunā mums saprotamās valodās daļēji jau apguvuši latviešu valodas pamatus, tāpēc daudzi no viņiem centās saprast stāstītā kontekstu caur latviešu valodu. Jāpiekrīt, ka katrā no tūrēm patvēruma meklētāji apguva jaunus latviešu valodas vārdus, jo ik pa laikam atskanēja jautājums: “Can you tell me if “iela” means street?”, ko kāds bija pamanījis uz garāmejošās mājas. Tika izrādīta interese par objektiem, kuriem pat nepieskārāmies, piemēram, ejot gar Nacionālo teātri kāda māmiņa no Irākas pamanīja uzrakstu “Valsts tehnikums” un tālāk sekoja dažādi jautājumi: „No cik gadiem skolēns tiek uzņemts? Ar kādām sekmēm? Kādās valodās jārunā? Kādas profesijas apgūst?” un citi jautājumi.
Pirmās divas tūres tika organizētas identiskas. Vispirms apskatot centrālo staciju un autoostu, iepazīstoties, kā iegādāties biļetes ceļojot uz citām pilsētām Latvijā, piestājot pie t/c Stockmann un tālāk apskatot dažādus nozīmīgus objektus vecpilsētā, piemēram, Rīgas Birža, Lielais Kristaps, Sv.Pētera baznīca, Melngalvju nams. Šeit gribētos pieminēt lielo pārsteigumu no patvēruma meklētājiem, kad tika sadzirdēts, ka Melngalvju namā šobrīd strādā mūsu valsts prezidents. Daži pat pamanījās pārjautāt, jo iespējams valstīs, no kurām viņi nāk ne visiem ir sanācis būt galvaspilsētā, un tik tuvu pieejamai vietai ar valsts galveno personu. Tūri noslēdzot, pēc lielā sala visi sildījās pie kopīga pusdienu galda, kopīgi pārrunājot galvenos šī pilotprojekta ieguvumus un sev vēl neatbildētos jautājumus, ko uzdeva biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadībai.
Trešā tūre tika organizēta ietverot kluso Rīgas daļu, sākot ar Rīgas veco Svētās Ģertrūdes baznīcu, kam sekoja visiem spilgtā atmiņā palikusī Alberta viesnīcas terase ar skatu no 11.stāva. Kā arī, protams, skaistā Alberta iela, ko patvēruma meklētāji no sirds apbrīnoja. Tūre turpinājās apskatot Nacionālo Teātri, Saeimas ēku, Doma baznīcu un citas ievērojamas vecpilsētas vietas. Pēc 2h pastaigas svaigā gaisā apgūstot daudz jauna visi pulcējās uz kopīgām pusdienām.
Ceturtajai tūrei tika izvēlēts vēl nebijis maršruts – sākot ar Rīgas Jauno svētās Ģertrūdes baznīcu un interesantām leģendām par šo vietu. Turpinājām apskatīt daudziem pārsteidzošo, senatnīgo Miera ielu, piestājot pie Laimas veikala un muzeja. Cik liels pārsteigums bija redzēt neviltoto prieku, pamazām ejot un sajūtot svaigas šokolādes smaržu virmojam visas ielas garumā. Apskatījām arī Matīsa tirgu, kas bija ļoti interesanta vieta patvēruma meklētājiem, kā arī praktiskā nodarbība, atpazīstot dažādus augļus un dārzeņus, ko jaunie patvēruma meklētāji jau apguvuši pirmajās latviešu valodas nodarbībās un jāatzīst, ka zināšanas bija ļoti labas, bet arī šis praktiskais uzdevums lika atcerēties pa kādam jaunam vārdam. Matīsa iela, Tērbatas iela, Barona iela, līdz nonācām līdz Lāčplēša ielai. Un šoreiz kopīgas pusdienas tika organizētas Radošās apvienības jauniešiem “TREPES” mājīgajās telpas. Bērniem bija iespēja iesaistīties radošās aktivitātes, bet pieaugušie pulcējās ap lielu apaļo galdu, lai kopīgi veidotu gardas piparkūkas, ko neviens līdz šim vēl nebija baudījis. Bija liels prieks šajā aktivitātē redzēt arī puišus un vīrus, kuri atzina, ka nekad līdz šim virtuvē neko nav gatavojuši. Šis pasākums viennozīmīgi apliecināja, ka kopīgas aktivitātes un ēst gatavošana sniedz tik lielu kopības sajūtu, prieku un iedvesmu, tāpēc ir vērts domāt jau par nākošajām līdzīgām aktivitātēm.
Norises laiks šīm četrām praktiskajām tūrēm iekrita samērā aukstā laikā - decembrī, janvārī un februārī, tāpēc pēc tik interesanta kopā pavadīta laika un daudz pozitīvām emocijām tūres laikā, jo patīkamāka un siltāka šķita kopīga pusdienošana un gan kāju, gan roku sildīšana.
Šādas praktiskās pieredzes norise piedaloties tūrēs, ir būtiska patvēruma meklētāju integrācijas procesā. Pēc teorētiskā kursa apgūšanas šī ir lieliska iespēja iepazīt pilsētu ar brīvprātīgo palīdzību. Jo šajā laikā patvēruma meklētāji jūtas priecīgi, aprūpēti, jūt Latviešu sirsnību un atsaucību, redz smaidus un dzīvesprieku. Patvēruma meklētāji izmanto katru iespēju, lai gūtu izpratni, saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem un rastu problēmu risinājumus. Komunikācijā ar brīvprātīgajiem un „Patvērums „Drošā māja”” vadību saņem atbalstu, mierinājumu, atbildes uz saviem jautājumiem un cerību par savu nākotni šajā jaunajā vidē. Pēc ekskursijām vairāki patvēruma meklētāji atzina, ka šāda pieredze ir ļoti vērtīga, jo ne internetā ne grāmatās nespēj gūt reālo skatījumu par latviešu kultūru un tradīcijām, dzīvesveidu un valodas praktizēšanu.
“Tikai pretimnākšanā un cilvēcīgā sirsnībā var atvērt sirdis! Lai tiktu tuvāk, ir jājiet klāt. Lai saņemtu, vispirms ir jādod. Lai saprastos, ir jāgrib saprasties. Lai sadzirdētu, ir jāpievērš uzmanība. Lai sasniegtu mērķi, ir jāizvēlas savs ceļš.“ (autors nezināms) Varu tikai piekrist un ar lielu gandarījumu teikt lielu paldies „Patvērums „Drošā māja”” par šī projekta realizāciju un ieguldījumu patvēruma meklētāju integrācijas procesā Latvijā, aizpildot vienmuļās dienas, kamēr tiek gaidīts statusa apstiprinājums - ar sirsnīgiem un pozitīviem cilvēkiem, prieka pilniem mirkļiem, dziesmām, pusdienām un integrēšanos Latviskā sabiedrībā.
„Mācību programma patvēruma meklētājiem – ievadkurss par Latviju” tika īstenota līguma Nr.5.1-15-32 ar Kultūras ministriju ietvaros.

 

Praktiskā tūre, 26.02.

2016.gada 26.februārī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie sadarbībā ar biedrību "Radošā apvienība jauniešiem TREPES" organizēja praktisku tūri (pastaigu) par Rīgas centru. Tās laikā patvēruma meklētājiem no PMIC "Mucenieki", kas Latvijā ieradušies nesen, bija iespēja iepazīt publiski pieejamos resursus un infrastruktūru, uzzināt, kur saņemt dažādus ikdienā nepieciešamus pakalpojumus un informāciju, risinot iebraucējiem būtiskas sadzīves problēmas. Pasākuma noslēgumā notika arī dažādas radošas aktivitātes ģimenēm, tai skaitā kopīga piparkūku cepšana. Aktivitāte notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.