Projekta “Palīdzība un integrācijas pasākumi patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem Latvijā” dalībnieku sanāksme