Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

PROJEKTA „ES PALIEKU LATVIJĀ!” IETVAROS ČETRU REĢIONU PAŠVALDĪBAS TIKS IEPAZĪSTINĀTAS AR BĒGĻU INTEGRĀCIJU LATVIJĀ

Ievietots: 27.12.2010

Rīga, 28.12.2010. NVO „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” realizāciju. Projekta mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tā realizācija paredzēta no 2010. gada decembra līdz 2011. gada jūnijam.


 

Projekts „Es palieku Latvijā!” ir 2009. gada EBF realizētā projekta „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem” turpinājums, kur aktivitātes tiek vērstas uz mērķa grupas integrācijas turpināšanu.
  

Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tiks sniegta medicīniskā, psiholoģiskā, materiālā un cita veida palīdzība; tiks nodrošināta juridiskā palīdzība. Plānots, ka projekta laikā tiks sasniegti šādi rezultāti: mājvietas iegūšana, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi; reģionālie pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar bēgļu integrāciju Latvijā.  

„Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekamas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, projekta ietvaros pašvaldību darbinieki četros Latvijas reģionos tiks iepazīstināti ar iemesliem, kas liek cilvēkiem pamest savas mītnes zemes. Tikšanās laikā tiks apskatītas dažādas tēmas, piemēram, bēgļu nodarbinātība, kultūršoks un kultūru dialogs, dzīves uzsākšana pēc bēgļa statusa iegūšanas, iespējas samazināt vietējo iedzīvotāju bailes no bēgļiem un patvēruma meklētājiem, Eiropas bēgļu un patvēruma politika.Plānots, ka diskusiju laikā tiks demonstrēta filma par bēgļu dzīvi Latvijā, kas tika uzņemta 2009. gada EBF projekta ietvaros,” stāsta Sandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. 

„Runājot par bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo personu integrāciju, ir praktiski jāskaidro un jāparāda, ka tā nevar tikt atstāta tikai pašu cilvēku rokās, kuriem pat ikdienas sadzīve var radīt lielas grūtības, ja apkārt nav izprotošu līdzcilvēku. Plānots, ka pēc diskusijām pašvaldību darbinieki tiks aicināti izvērtēt iespējas uzņemt savās pašvaldībās kādu bēgli vai bēgļa ģimeni, kā arī nākotnē vietējā sabiedrība būs iecietīgāka, tolerantāka un ar sapratni vērsīsies pret jaunpienācēju, līdz ar to notiks divvirzienu integrācijas process un komunikācija. Ļoti ceram, ka pēc mūsu aktivitātēm pašvaldības būs motivētas izmantot Eiropas Bēgļu fonda finansējumu.”   

Pēc Pilsonībās un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 29.11.2010. Latvijā atrodas 54 patvēruma meklētāji, no kuriem 43 ir pieaugušie un 11 bērni; bēgļu statuss piešķirts 7 personām (3 pieaugušie, 4 bērni); 16 personām ir alternatīvais statuss (9 pieaugušie un 7 bērni).  

Bēgļu integrācija Latvijas Republikai ir ne tikai suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Latvijas valsts un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzfinansējumu.