lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekta „Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai” (WIMTAC) īstenošana

Ievietots: 22.02.2021

 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno NORDPLUS projektu “Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai”* (WIMTAC) par migrantu sieviešu iekļaušanu darba tirgū, izmantojot mākslas koučingu. 

Projekta ietvaros ir izstrādāta novatoriska mākslas koučinga mācību programma un tiek plānotas izglītojošas mākslas koučinga sesijas, lai veicinātu migrantu sieviešu nodarbinātību. 2021.gada 19.februārī Skype platformā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā dalībnieki prezentēja izstrādātos mācību programmu moduļus un pārsprieda apmācību plānošanu un organizatoriskos jautājumus.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

*Migrant women inclusion through art coaching