Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projektā "Mājoklis” turpināsies iesāktais darbs

Ievietots: 05.06.2013

   

Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu „Mājoklis”. Projekta ietvaros tiek nodrošināta palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts.

Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Līdz šim pēc palīdzības Biedrībā griezušās 7 ģimenes ar lūgumu apmaksāt īres maksu un saņemtos komunālos pakalpojumus. Ir ģimenes, kuras saņem atbalstu projekta iesniegumā noteiktajā maksimālajā apmērā, bet ir ģimenes, kurām nepieciešama tikai komunālo pakalpojumu apmaksa. Jāsaka, ka mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā var saņemt šāda veida palīdzību".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv