Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekts „Atver acis”

Ievietots: 31.08.2011

 Šobrīd bibliotēkas kļūst par novadu sociālās un kultūras dzīves centriem, kur iedzīvotājiem ir iespējams saņemt visdažādāko atbalstu un palīdzību. Turpmāk bibliotekāri varēs sniegt informāciju arī par to, kā izvairīties no nokļūšanas cilvēku tirgotāju tīklos.

Projekta termiņš: Septembris – decembris, 2011

Projekta finansētājs: Philip Morris 

Projekta pamatojums: Cilvēku tirdzniecība ir globāla problēma, kas ietekmē miljonus cilvēku visā pasaulē. Cilvēki cieš no seksuālas ekspluatācijas, piespiedu darba, verdzības un nelegālas orgānu izņemšanas. Pēdējo divu gadu laikā sakarā ar ekonomisko krīzi Latvijā pieaug cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits. Emigrācija no Latvijas 2010. gadā pieauga par 23% un turpina augt. Tā rezultātā pieaug arī to cilvēku skaits, kuri savas finansiālās problēmas cenšas risināt, iesaistoties cilvēku tirgotāju tīklos, stājoties fiktīvās laulībās un kļūstot par piespiedu darba upuriem.

Ņemot vērā, ka daudzos lauku novados bibliotēkas kļūst par sociālās un kultūras dzīves centriem, projekta ietvaros tiks  apmācīti bibliotekāri par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, lai nepieciešamības gadījumā bibliotēku darbinieki varētu sniegt cilvēkiem konsultācijas par cilvēku tirdzniecības riskiem un ieteikt, kur vērsties pēc palīdzības cilvēku tirdzniecības gadījumos.

Projekta mērķis: Informēt neaizsargātāko sabiedrības daļu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, izglītojot bibliotekārus kā konsultantus cilvēku tirdzniecības jomā.

Projekta aktivitātes:

1)     Oktobris - apaļā galda diskusija  valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un starptautisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu  cilvēku tirdzniecības jaunākās tendences, institūciju lomu cilvēku tirdzniecības novēršanā un projekta norisi.

2)     Oktobris – bibliotekāru apmācības Rīgā.

3)     Septembris – oktobris – izglītojošo/informatīvo materiālu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem izstrāde.

4)     Novembris – decembris – pieci reģionālie pilotsemināri bibliotēkās.

5)     Decembris – Preses konference par projekta aktivitātēm, rezultātiem un secinājumiem.