Projekts "Aktivitātes, kas veltītas cilvēku tirdzniecības upuru atbastam, kā arī izpratnes vairošanai par cilvēku tirdzniecību un vervēšanas mehānismiem"

Laika periodā no 10.08.2020. līdz 10.01.2021. biedrība “Patvērums ‘’Drošā māja’’’’ īstenos projektu, kas veltīts cīņai pret cilvēktirdzniecību un cilvēktirdzniecības upuru atbalstam

Ievietots: 18.08.2020

           

Projekta ietvaros tiks īstenota divu dienu nometne sievietēm, kas kļuvušas par cilvēktirdzniecības upuriem. Nometnes ietvaros būs pieejamas dažāda veida izglītojošas un radošas nodarbības, kā arī mākslas terapijas sesijas. Tāpat biedrības ‘’Patvērums ‘’Drošā māja’’’’ īstenotā projekta gaitā tiks organizēts izglītojošs seminārs, kura ietvaros sociālie darbinieki tiks informēti par aktualitātēm cilvēktirdzniecības jomā un piespiedu darbu Latvijā.

Projekta ietvaros tiks uzņemts un izplatīts uz jauniešu auditoriju vērsts izglītojošs un informatīvs video par dažādām cilvēktirdzniecības formām, vervēšanas paņēmieniem un to, kā izvarīties no kļūšanas par potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.

Informāciju sagatavoja: Harijs Kadiķis, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciālists; e-pasts: harijs.kadikis@gmail.com, tālr.: 22026355

 

“Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.”