Projekts - Mājoklis

   

Projekta "Mājoklis” ietvaros bēgļi turpina saņemt atbalstu.

12.03.2014. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, izvērtējot projekta „Mājoklis” ietvaros paredzētās aktivitātes, budžeta izlietojumu, nolēma pagarināt projekta „Mājoklis” realizāciju līdz 2014. gada 30. jūnijam, lai arī turpmāk nodrošinātu regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss. Arī turpmāk biedrība "Patvērums "Drošā māja"" nodrošinās palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts, iepriekšējā apjomā un kārtībā.

Palīdzību saņemošo ģimeņu skaits nav pieaudzis, jo paredzētās palīdzības saņemšanai ir noteikti speciāli kritēriji. Līdz šim pēc palīdzības ir griezušās 13 ģimenes, bet projektā noteiktajiem kritērijiem atbilst tikai 7 ģimenes. Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Projekta ieviešanas gaitā pilnveidotais palīdzības sniegšanas algoritms gan projekta speciālistiem, gan klientiem sniedz skaidrus nosacījumus, kādam palīdzības apjomam var pieteikties. Klienti zina, ar ko viņiem jārēķinās, plānojot savus dzīves vietas izdevumus. Mūsu klienti, pateicoties projekta atbalstam, ar lielāku uzcītību var apgūt latviešu valodu, jo problēmas, kas saistītas ar mājokļa izdevumu apmaksu, ir daļēji atrisinātas.” Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 31. martam. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

   

Projekta "Mājoklis” ietvaros turpina sniegt atbalstu bēgļu ģimenēm

20.12.2013. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, izvērtējot projekta „Mājoklis” ietvaros paredzētās aktivitātes, budžeta izlietojumu, nolēma pagarināt projekta „Mājoklis” realizāciju līdz 2014. gada 31. martam, lai arī turpmāk nodrošinātu regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss. Arī pēc projekta ieviešanas termiņa pagarinājuma biedrība "Patvērums "Drošā māja"" nodrošinās palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts, iepriekšējā apjomā un kārtībā.

Tā kā projektā paredzētās palīdzības saņemšanai ir noteikti speciāli kritēriji, līdz ar to palīdzību saņemošo ģimeņu skaits nav palielinājies. Līdz šim pēc palīdzības ir griezušās 13 ģimenes, bet projektā iekļautajiem kritērijiem atbilst tikai 7 ģimenes. Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Projekta ieviešanas gaitā pilnveidojām palīdzības sniegšanas algoritmu, nosakot normas elektrības patēriņa un apkures izdevumu apmaksai. Ir parakstīti līguma grozījumi ar ko projekta ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2014. gada 31. martam. Sākoties apkures sezonai, klienti vairāk piesakās komunālo pakalpojumu apmaksai. Jāsaka, ka mūsu klienti ir apmierināti ar sniegto atbalstu, jo daļēji tiek atrisināta problēma ar dzīves vietu, līdz ar to vairāk laika un enerģijas var veltīt, piemēram, latviešu valodas apguvei.

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 31. martam. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

 

   

Projektā "Mājoklis” ietvaros tiek sniegts atbalsts bēgļu ģimenēm

26.09.2013. Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu „Mājoklis”. Projekta ietvaros tiek nodrošināta palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts.

Līdz šim pēc palīdzības ir griezušās 13 ģimenes, bet projektā iekļautajiem kritērijiem atbilst tikai 6 ģimenes. Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Projekta ieviešanas gaitā pilnveidojām palīdzības sniegšanas algoritmu, nosakot normas elektrības patēriņa un apkures izdevumu apmaksai. Ņemot vērā finansiālo resursu ietaupījumu, iesniegšanai vadošajā iestādē gatavojam dokumentus projekta termiņa pagarinājumam līdz 2014. gada 31. martam. Sākoties apkures sezonai, klienti vairāk piesakās komunālo pakalpojumu apmaksai. Jāsaka, ka mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā var saņemt šāda veida palīdzību un interesējas par turpmākajiem atbalsta pasākumiem".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontaktiem: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

 

   

Projektā "Mājoklis” turpināsies iesāktais darbs

Nodrošinot regulāru un sistēmisku atbalstu bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu „Mājoklis”. Projekta ietvaros tiek nodrošināta palīdzība mājokļa jautājumu risināšanā bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuriem beidzies valsts piešķirtais pabalsts.

Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 ģimenēm. Projekta vadītājs A.Šķenders informē: “Līdz šim pēc palīdzības Biedrībā griezušās 7 ģimenes ar lūgumu apmaksāt īres maksu un saņemtos komunālos pakalpojumus. Ir ģimenes, kuras saņem atbalstu projekta iesniegumā noteiktajā maksimālajā apmērā, bet ir ģimenes, kurām nepieciešama tikai komunālo pakalpojumu apmaksa. Jāsaka, ka mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā var saņemt šāda veida palīdzību".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

Projekta vadītājs: Alvis Šķenders
Kontakti: 67898343, drosa.maja@apollo.lv

 

   

Informācija par projekta uzsākšanu

22.03.2013. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta “Mājoklis” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2012/2) īstenošanu. 

Tā mērķis ir nodrošināt bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm finansiālu palīdzību mājokļa jautājumu risināšanai pēc valsts noteiktā pabalsta, kas sedz uzturēšanās izmaksas Latvijas Republikā beigām, lai veicinātu un sekmētu to iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Plānots, ka projekta gaitā palīdzība tiks sniegta 8 bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem.

Projekta vadītājs A.Šķenders uzsver: “Biedrība, jau vairākus gadus īstenojot Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētus projektus par materiālo un cita veida palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, ir uzkrājusi lielu pieredzi darbā ar šo mērķa grupu. Tāpēc arī tika izvērtēta iespēja piedalīties projektu konkursā par palīdzības sniegšanu mājokļa jautājumu risināšanā un saņemts finansējums šo aktivitāšu īstenošanai. Jāsaka, ka arī mūsu klienti ir ļoti gandarīti, ka biedrībā varēs saņemt šāda veida palīdzību".

Projekta realizācija paredzēta no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. novembrim. Budžets ir Ls 20 381.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.