Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Rēzeknes pašvaldībā – apaļais galds par cilvēktirdzniecību!

Ievietots: 28.10.2012

Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, cilvēki meklē dažādas peļņas iespējas ārzemēs. Tā rezultātā turpina pieaugt cilvēku tirdzniecības upuru skaits. Kā galvenās cilvēku tirdzniecības formas tiek identificētas - fiktīvo laulību slēgšana ar Trešo valstu valstspiederīgajiem, darba ekspluatācijas gadījumi un seksuālā izmantošana. 

Lai informētu pašvaldību darbiniekus par iespējām sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem un izstrādāt rīcības plānu palīdzības sniegšanai vietējā reģionālajā līmenī, šā gada 30. oktobrī, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. telpā (mazajā zālē), notiks biedrības „Patvērums „Drošā māja”” rīkota apaļā galda diskusija. 

Aicināti piedalīties Rēzeknes pašvaldības darbinieki! Pieteikšanās pie projekta koordinatores Guntas Vīksnes pa tālruni 29180450 vai 64898343.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. Nākamās apaļā galda diskusijas plānotas Valmierā, Liepājā un Daugavpilī.

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

Tālr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com