Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Seminārs starpprofesionāļiem projekta „Ceļā uz patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju” ietvaros

Ievietots: 28.08.2008

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē semināru starpprofesionāļiem projekta „Ceļā uz patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju” ietvaros

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē semināru starpprofesionāļiem projekta „Ceļā uz patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju” ietvaros, kura pirmās divas dienas jau ir notikušas Latvijas Sarkanā Krusta telpās, bet seminārs turpināsies 4. septembrī. Seminārā eksperte migrācijas jautājumos Baiba Biezā iepazīstināja ar patvēruma jautājuma vēsturi pasaules kontekstā, situāciju Eiropā un Latvijā no cilvēktiesību un juridiskā aspekta, stāstīja par bēgļu situāciju pasaulē, kā arī par mazaizsargātām bēgļu grupām. 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departamenta direktora vietniece Dace Žvarte izskaidroja jēdzienus - patvēruma meklētājs, bēglis, alternatīvais statuss, stāstīja par patvēruma sistēmu Latvijā (procedūra no patvēruma pieteikuma iesniegšanas līdz galīgā lēmuma pieņemšanai, ietverot arī iesaistīto institūciju funkcijas, svarīgākie tiesību akti); par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, tiesībām un pienākumiem. 

 Lektore Liesma Ose stāstīja par kultūratšķirībām; individuālajām kultūridentitātēm un iespējām saprast atšķirīgos; kultūras jēdzienu, kultūras studijām, vērtību un dzīves veidu daudzveidību, kā arī par kultūrkompetenci un tās komponentiem.

 Savukārt lektore Inga Paparde iepazīstināja, kas ir kultūrkompetence sociālajā darbā, kā sociālais darbs ar bēgļiem norit citās valstīs, kā bēgļu jautājumu atspoguļo masu medijos un kāds ir bēgļa tēls sabiedrības apziņā. 4. septembrī semināra dalībniekus gaida satikšanās ar lektori Aiju Juhnu, kas iepazīstinās ar universāliem psiholoģiskās veselības standartiem un mācīs, kā tolerēt dažādību un atpazīt klienta psihosociālās problēmas. Klātesošie dalīsies arī savā pieredzē un apspriedīs Latvijas resursus patvēruma jautājumu risināšanai (valsts, nevalstisko organizāciju pieredze)