Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Sociālie pakalpojumi

 

Palīdzība bezpajumtniekiem Rīgā

Ja bezpajumtnieks ir nonācis bezpalīdzīgā situācijā, jāzvana:  

 • pa diennakts tālruņiem (darbojas arī brīvdienās):

110 Valsts policijas palīdzības tālrunis

112 Ārkārtas situāciju tālrunis

113 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

67222922 (LMT), 27722292 (Bite) krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” diennakts krīzes tālrunis emocionālajam un psiholoģiskajam atbalstam

67026101 Rīgas domes priekšsēdētāja biroja diennakts tālrunis

 • darba dienās pa informatīvajiem tālruņiem:

80000800 Rīgas domes bezmaksas informatīvais tālrunis (8.30 17.00)
80005055 Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis par

Rīgas pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību (9.00-17.00; ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte)

27023550 Rīgas patversmes Mobilā brigāde darbam ar bezpajumtniekiem


Patversmes/naktspatversmes pakalpojumi Rīgā
Latgales priekšpilsētā   
Rīgas patversme
sociālie darbinieki konsultē darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 arī tos cilvēkus, kuri neuzturas patversmē 

Maskavas ielā 208 (vīriešiem) 

Ierobežots vietu skaits personām ar kustību traucējumiem (nepieciešams telefoniski saskaņot) 

Diennakts patversmes vīriešu nodaļā uzturēšanās ar patversmes ārsta nosūtījumu

Aukstajā laikā uzņem personas vieglā alkohola reibumā!

rigaspatversme@riga.lv 

Vecākais sociālais darbinieks
67037374 (darba dienās 9.00 – 17.00)

Sociālie darbinieki 67037675, 67037376
(darba dienās 9.00 – 21.00)

Pieņemšana
67037680
(darba dienās 10.00 – 21.00)

Dežurants
67037120
(darba dienās 21.00 –9.00; brīvdienās visu diennakti) 

Eiženijas iela 1 (sievietēm)

Pieejama personām ar kustību traucējumiem 

Diennakts patversmes sieviešu nodaļā uzturēšanās ar patversmes ārsta nosūtījumu

Aukstajā laikā uzņem personas vieglā alkohola reibumā!

rigaspatversme@riga.lv 

Sociālie darbinieki 67105241; 67037766
(darba dienās 9.00 21.00)

Dežurants
67105634
(diennakti)

Direktore D.Kamerovska
67037760
27023551 

Rīgas patversmes Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

Katoļu ielā 57

Pieejama personām ar kustību traucējumiem

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā! 

Dienas centra pakalpojumi:

 • uzturēšanās Dienas centrā pilnu darba dienu (9.00 līdz 17.00)
 • no 01. novembra līdz 01. martam Dienas centrs darbojas arī brīvdienās un svētku dienās
 • sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumi;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (izglītojoši, sociālo prasmju apguves pasākumi, t.sk., atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības);
 • izglītojošas, prasmju apguves, fizisko spēju attīstības, darba iemaņu apguves un sociālās rehabilitācijas, t.sk., atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības;
 • ģimenes ārsta pakalpojumi primārās veselības aprūpes līmenī;
 • dušas pakalpojums;
 • dezinfekcijas pakalpojumi;
 • pusdienas klientiem, kuri piedalās Dienas centra
 • nodarbībās, veic līdzdarbības pienākumus;
 • veļas mazgāšanas pakalpojums.

Lai varētu saņemt Dienas centra (DC) pakalpojumus, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālajā
dienesta, kurš izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.
(DC pakalpojumu saņemšanai darbspējīgiem klientiem jāveic līdzdarbības pienākumi)

rigaspatversme@riga.lv 

Dežurants
67181663

Dienas centra vecākais sociālais darbinieks

67181667, 25498061

Sociālie darbinieki
67181668, 67181666
67181669, 67181672

Psihologs
67181670

Ģimenes ārste I.Pozņaka
67181664 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversme gan vīriešiem, gan sievietēm**

Gaiziņa ielā 7

Pieejama personām ar kustību traucējumiem 

Darbojas diennakti

 

Patversmes pakalpojums personām alkohola reibumā tiek nodrošināts diennakti 

Tiek uzņemtas personas alkohola reibumā!

ilona.luste@redcross.lv

Dežurants
29884047

67336650 (darba dienās no 9.00-17.00)
Vadītāja I.Luste 

R/O Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” naktspatversme vīriešiem**

Mazjumpravas ielā 8

Pieejama personām ar kustību traucējumiem  

Papildus sniedz patversmes diennakts pakalpojumus vīriešiem ar kustību traucējumiem

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā!

stroliite@inbox.lv

Dežurants
29802234 (diennakti)

Direktors K.Dreimanis 29540008
Direktora palīdze M.Smane 26068336 

Kurzemes rajonā 

SIA „V.E.L.G.” naktspatversme vīriešiem un sievietēm** 

Esplanādes ielā 1

Nav pieejama personām, kuras pārvietojas ar riteņkrēslu (var uzņemt personas, kuras izmanto kruķus)

(naktspatversme nedarbojas 2017.g. augustā) 

Aukstajā laikā uzņem personas vieglā alkohola reibumā!

rasmaziedina@inbox.lv

Dežurants 20038485
(naktspatversmes darba laikā)

Sociālā darba nodaļas vadītāja R.Ziediņa 22305507 

Zemgales priekšpilsētā 

SIA „V.E.L.G.” naktspatversme vīriešiem**

Kartupeļu ielā 8

Nav pieejama personām ar kustību traucējumiem

(naktspatversme nedarbojas no 01.05.2017. līdz 30.09.2017.) 

Aukstajā laikā uzņem personas vieglā alkohola reibumā!

rasmaziedina@inbox.lv

Dežurants 20038485
(naktspatversmes darba laikā)

Sociālā darba nodaļas vadītāja R.Ziediņa 22305507 

Ziemeļu rajonā 

Biedrības „PINS” naktspatversme sievietēm**

Aptiekas iela 1 k-5

Pieejama personām ar kustību traucējumiem

(naktspatversme nedarbojas no 01.05.2017. līdz 30.09.2017.) 

Aukstajā laikā uzņem personas vieglā alkohola reibumā!

maltalat@parks.lv

Dežurants 26191917
(naktspatversmes darba laikā)

Vadītājs N.Snarskis 29227306 

*Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks:

- darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
- ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 oC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 oC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s, pirmdienās, trešdienā un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00., otrdienās, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00., kā arī sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 

**Naktspatversmes darbojas:

- vasaras periodā no 01. maija līdz 30. septembrim no plkst. 20.00 līdz 7.00

- rudens periodā no 01. oktobra līdz 31. oktobrim no plkst. 18.00 līdz 8.00

- pavasara periodā no 02. marta līdz 30. aprīlim no plkst. 18.00 līdz 8.00

- ziemas periodā no 01. novembra līdz 01.martam no plkst. 17.00 līdz 9.00

- naktspatversmes darbojas visu diennakti no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 oC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 oC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s 

Sociālās rehabilitācijas centri 

Biedrības „Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm Gardenes 3-11

Biedrības „Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem
Aglonas iel
ā 35/3, Rīgā 

Lai varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienesta, kurš izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai 

Vadītājs I.Zujevs

Sociālais darbinieks
29264473
vlada.larionova@inbox.lv

www.labaceriba.lv 

Biedrības „Integrācija sabiedrībai” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem Ratniekos, Silmalās, Salas pagastā, Babītes novadā, LV-2105 

Vadītājs J.Kapustins
29132183
biedrība.ifs@inbox.lv

Sociālais darbinieks
67934159 

Nodibinājuma „Nova vita” sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm un vīriešiem

Katoļu ielā 14, Rīgā 

Valdes priekšsēdētāja
Valija Anskaite
29221901
dana@doublesun.lv 

 

Evaņģēlisko Kristiešu draudzes „Zilais Krusts” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem “Druvas”, Bekas, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads 

 

Direktora palīdze
Maija Smane
26068336
stroliite@inbox.lv

 
Krīzes situācijā nonākušas personas var vērsties 

Zemgales priekšpilsētā 

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrā bērniem un sievietēm „Māras centrs” 

Cieceres ielā 1
Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem;
Sievietes ar bērniem 

Darbojas diennakti

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā! 

67609260
67609263
67609265
(darba dienās 9:00-17:00)  

67609260, 67609263
27808244
(diennakti) 

Ziemeļu rajonā 

Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” Ģimenes krīzes centrā „Mīlgrāvis” 

Ezera ielā 21

Sievietes ar bērniem;
Sievietes 

Darbojas diennakti

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā! 

67012515 (diennakti) 

Latgales priekšpilsētā
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centrs bērniem 

Maskavas iela 178

Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem

Darbojas diennakti 

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā! 

 
Dežurants 67848107
Vidzemes priekšpilsētā 
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centrs „Burtnieks” 

Burtnieku iela 37 (5.stāvs)

Ģimenēm ar bērniem 

Darbojas diennakti

Netiek uzņemtas personas alkohola reibumā! 

Diennakts tālrunis: 67202737

Sociālie darbinieki 67202732, 67202832 

Bezmaksas Zupas virtuves, kurās var saņemt siltu ēdienu    

Āgenskalna tirgus rajonā skvērā starp
Mazo Nometņu ielu un Zeļļu ielu 

Darba dienās 

12.00 - 13.00 

Rīgas centrā K.Barona ielā 56 

Katru dienu (izņemot svētdienas) 

09.00 - 11.00 

Rīgas centrā K.Barona 126 

Katru dienu 

12.00 - 13.00 

Ziemeļu rajonā Laktas iela 8 k.1  

Darba dienās  09.00 - 11.00

Palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri palikuši bez pajumtes, tiek īstenota saskaņā Rīgas domes Rīcības plānu „Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā”, kurš ir apstiprināts ar Rīgas domes 30.01.2007. lēmumu Nr.2001. 


Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, 67105048

Lai saņemtu sociālos pabalstus un citus sociālos pakalpojumus atbilstoši personas vajadzībām,
persona var vērsties Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļā 

Latgales rajona nodaļa
Avotu ielā 31 k.2 
Darba dienās 

67037695
P 8.30 - 18.00; O,T,C 8.30 - 17.00;
Piekt. 8.30 - 16.00 

Pārdaugavas rajona nodaļa
Eduarda Smiļģa ielā 46 

Darba dienās  

67012271
P 8.30 - 18.00; O,T,C 8.30 - 17.00;
Piekt. 8.30 - 16.00  

Ziemeļu rajona nodaļa
Vidrižu ielā 3 

Darba dienās  

67012126
P 8.30 - 18.00; O,T,C 8.30 - 17.00;
Piekt. 8.30 - 16.00 

Papildus informācija Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv