lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Spēles par cilvēku tirdzniecību izstrāde, 13. aprīlis

Mūsdienās ļoti populāra ir neformālā izglītība un neformālās mācīšanās metodes. Viens no veidiem kā sarežģītas tēmas salikt "pa plauktiņiem" un interesantā veidā apgūt, ir spēle. Tāpēc, lai projekta "Choose Your Freedom" organizatori un dalībnieki varētu attīstīt mērķi kļūt par vienaudžu izglītotājiem, nelielās grupās, izmantojot projekta laikā gūtās zināšanas, projekta septītajā apmācību dienā tika radītas dažādas spēles, kurās iekļauts cilvēku tirdzniecības process, tajā iesaistītās personas un citas iezīmes. Pēc tam spēles tika prezentētas, izmēģinātas un apspriestas. No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizēja apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Dalībnieki ieguva informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazina dažādu valstu kultūras un veidoja radošo darbu izstādi. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 13.04.2013.