Sprīdīša skola

    

10.05.2013.

10. maijā Liepājā notikusi nodarbība "Sprīdīša skolā"!

Liepājā aizritējusi jau otrā projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros organizētā aktivitāte "Sprīdīša skola", kuru organizēja biedrība "Patvērums "Drošā māja"" un Rīgas Latviešu biedrība.

Ar tēmu "Raksti un zīmes" iepazinās  91 dalībnieks - trešo valstu valstspiederīgo bērni un jaunieši ar ģimenes locekļiem un 1.-4. klašu skolēni no Liepājas 12. vidusskolas. Aktivitātes ietvaros dalībniekiem bija iespēja ne tikai uzzināt par latviešu folkloras zīmēm, bet arī pašiem piedalīties dažādās radošās aktivitātēs - zīmējot un dancojot mākslinieku un muzikantu pavadībā!

Nākamā "Sprīdīša skolas" aktivitāte paredzēta Olainē.

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. Galerijas

 

    

23.04.2013.

Aizritējusi pirmā "Sprīdīša skolas" aktivitāte

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un Rīgas Latviešu biedrība „Sprīdīša skolas” ietvaros, šodien, 23. aprīlī organizēja pasākumu „Raksti un zīmes”..

Pasākumā piedalījās 107 bērni no Rīgas Valdorfa skolas, Rīgas Centra sākumskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas Speciālās internātskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, kā arī trešo valstu valstspiederīgo bērni un jaunieši kopā ar ģimenes locekļiem.

Apmeklētājiem bija iespēja ar etnogrāfes Indras Čeksteres starpniecību uzzināt par latviešu fokloras zīmēm, mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes vadībā zīmēt, kā arī ar muzikantiem un horeogrāfu Ernestu Spīču pat izdejot iepriekš pašu zīmēto Lielvārdes jostu!

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādu etnisko grupu, īpaši trešo valstu valstspiederīgo bērni un jaunieši kopā ar ģimenes locekļiem.

Plānots, ka maijā „Sprīdīša skolas” aktivitātes noritēs arī Liepājā un Olainē. To mērķis ir apmeklētājus iepazīstināt ar latvisko kultūrtelpu, veidot starpkultūru dialogu un kopā ar projekta brīvprātīgajiem radīt paliekošas vērtības.

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

15.04.2013. 

„Raksti un zīmes” – Sprīdīša skolā

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādu etnisko grupu, īpaši trešo valstu valstspiederīgo bērni un jaunieši kopā ar ģimenes locekļiem.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un Rīgas Latviešu biedrība „Sprīdīša skolas” ietvaros, šā gada 23. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:00, Merķeļa ielā 13 (Rīgas Latviešu biedrības telpās), organizē pasākumu „Raksti un zīmes”.

Programmā: „Izzinošā nodarbība” etnogrāfes Indras Čeksteres vadībā, „Mākslas nodarbība” kopā ar mākslinieci Sandru Sabīni Jaundalderi, kā arī bērniem būs iespēja izpausties mūzikas un deju rakstos kopā ar muzikantiem un horeogrāfu Ernestu Spīču.

Plānots, ka maijā „Sprīdīša skolas” aktivitātes noritēs arī Liepājā un Olainē. To mērķis ir apmeklētājus iepazīstināt ar latvisko kultūrtelpu, veidot starpkultūru dialogu un kopā ar projekta brīvprātīgajiem radīt paliekošas vērtības.

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk par projekta aktivitātēm lasiet sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informatīvā diena Olainē 25. maijs | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena Olainē, 25. maijs
Sprīdīša skola Liepājā 10. maijs | Patvērums Drošā Māja
"Sprīdīša skola" Liepājā, 10. maijs
Sprīdīša skola 23. aprīlis | Patvērums Drošā Māja
Sprīdīša skola, 23. aprīlis