Starptautiskās aizsardzības personas atzīmē 4.maiju

Starptautiskās aizsardzības personas sanāca uz kopīgu svētku svinēšanu, atzīmējot 4.maiju Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Personas, kuras pavisam nesen ir ieradušās Latvijā, ar dziļu interesi pievienojās kopīgai Baltā galdauta svētku svinēšanai biedrībā “Patvērums “Drošā māja””. Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02