lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Stop sarkanajiem lukturiem

                      


Uzsākts pieredzes apmaiņas projekts darbam ar seksuālo pakalpojumu sniedzējiem

2016.gada 1.martā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsākusi projekta "Stop sarkanajiem lukturiem" ("Red Lights Out") īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt nevalstisko organizāciju (NVO) no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Baltkrievijas zināšanas par ielu prostitūciju un ielu sociālo darbu atbalsta sniegšanai personām, kas piedāvā seksuālos pakalpojumus ielās.

Paredzēts, ka projekta gaitā - līdz šā gada 30.septembrim - NVO "Patvērums "Drošā māja"" (Latvija), "Pestīšanas armija" (Zviedrija), "Sarkanais Krusts" Vitebskas nodaļa (Baltkrievija) un "Caritas Lithuania" (Lietuva) apmainīsies ar pieredzi sociālā darba veikšanā saskaņā ar prostitūcijas regulējumu un piedalīsies praktiskā darbnīcā Gēteborgas ielās, apgūstot labāko praksi darbam ar personām, kas seksuālos pakalpojumus piedāvā uz ielas. 

"Stop sarkanajiem lukturiem" ietvaros notiks šādas aktivitātes: starptautisks seminārs Vitebskā (Baltkrievija) par ielu prostitūciju un sociālo darbu atbalsta nodrošināšanai personām, kas piedāvā seksuālos pakalpojumus uz ielas; starptautisks praktisks seminārs Gēteborgā (Zviedrija) ielu sociālā darba labākās prakses apgūšanai un iemaņu nodošanai starp partnerorganizācijām; aktivitātes, kurās katrs partneris atbilstoši savām vajadzībām un interesēm papildu apgūs prostitūcijas tematiku kopā ar saviem darbiniekiem, nododot arī seminārā iegūtās zināšanas; konference Rīgā projekta rezultātu - tai skaitā, pētījuma prostitūcijas situācijas analīzei Latvijā un iedzīvotāju attieksmei pret to - prezentēšanai.

Projektu finansē Ziemeļu Ministru Padome NVO mobilitātes programmas "Baltijas jūras reģions" ietvaros. Līguma Nr.15267.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com