Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Strukturētais dialogs pārejā no 4.uz 5.ciklu

Ievietots: 28.08.2015
Reinis Grāvītis

Strukturētā dialoga tēmā ielēcu pēkšņi. Par laimi man bija lieliska iespēja uzreiz piedalīties starptautiskā strukturētā dialoga nacionālo darba grupu seminārā Ļubļanā Slovēnijā 13.-16.maijā. Tajā piedalījās gan jaunatnes padomju, gan par jaunatnes jomu atbildīgo ministriju pārstāvji no 15 valstīm ar dažādu pieredzi gan jaunatnes jomā, gan strukturētā dialoga procesu vadīšanā.

Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu seminārs Ļubļanā

Pasākuma laikā ļoti praktiskā veidā atspoguļojās gan strukturētā dialoga procesa ceļš no jauniešiem līdz jauniešiem caur Eiropas politikas veidotājiem, demonstrējot kā jauniešu vajadzības un intereses no vissīkākajiem lauku reģioniem apvienojas nacionālās prioritātēs, kas tālāk pārtop plašās rekomendācijās Eiropas Savienībai politikas veidošanas procesam.

Protams, interešu aizstāvība un politikas veidošana Eiropas Savienības līmenī ir ilgs process un daudzi jaunieši līdz sasniegtam rezultātam vairs nebūs jaunieši. Atgriezeniskās saites pasākumā biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” tāpat kā seminārā Ļubļanā kā liela vērtība tika saskatīta jauniešu iespēja mācīties par politikas veidošanas procesu, apzinoties iespējas ietekmēt konkrētu vajadzību risinājumus savās pašvaldībās.

Tādējādi aktualizējās arī viena no tēmām - jauniešu iespējas strukturētā dialoga procesā strādāt reģionālā, vietējā un nacionālā līmenī, negaidot pārējo ceļu caur Eiropas Savienības likumdošanas procedūru, tādējādi sasniedzot pozitīvus rezultātus ātrāk un atbilstošāk katra reģiona vajadzībām.

Atgriezeniskās saites laikā viens no biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgajiem Edgars Juļmans dalījās pieredzē par viena no instrumentu – kafija ar politiķiem – izmantošanu savas pašvaldības komunikācijā ar jauniešiem.

Īsumā un pamatos par strukturēto dialogu: http://ljp.lv/isuma-par-struktureto-dialogu/