Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trīs mēnešos biedrība sniegusi palīdzību 245 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Ievietots: 16.03.2017

“Patvērums “Drošā māja”” informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma  "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalstu saņēmuši 245 unikālie mērķa grupas pārstāvji no 16 valstīm.

Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību:

- dokumentu kārtošanā, tai skaitā anketas, iesnieguma noformēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, bankās, Rīgas sociālajā dienestā, izglītības iestādēs – kopumā pakalpojums nodrošināts 27 reizes - gan individuāliem klientiem, gan ģimenēm;

- 370 reizes nodrošināta pavadonība, tai skaitā uz izglītības iestādēm, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Rīgas sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkano krusta humāno palīdzību un citām iestādēm un organizācijām;

- 175 reizes atbalsts sniegts sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā sadzīves priekšmetu sagāde, sadarbība ar PMIC “Mucenieki” administrāciju, psihologa apmeklējums un citi jautājumi.

Pakalpojums nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Kopš 2016.gada 1.decembra biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 255 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 151 personai.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com