TV sižetu cikls "Man ir..."

    

Ikviens cilvēks vai tauta var labāk izprast un iepazīt otru tikai tad, ja viņam ir saglabājusies pārliecība, ka - vieta, ģimene, tauta, cilvēki, kultūra - no kurienes viņš nāk, ir VĒRTĪBA. Tikai tad viņā saglabājas pašvērtība, pašapziņa un viņš spēj novērtēt citu tautu, valsti un cilvēkus. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" ietvaros tiek piedāvāts īpašs sižetu cikls ar nosaukumu "Man ir..", ko translē LTV7 raidījumā "Attīstības kods".

Televīzijas raidījumu cikls ļauj iepazīt interesantus dzīves stāstus no cilvēkiem, kas likteņgaitā nokļuvuši Latvijā. Pārraižu laikā Latvijas skatītāji tiek iepazīstināti ar pozitīvu informāciju par trešo valstu valstspiederīgo sasniegumiem Latvijā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".