lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Uzsākam projektu “Latvija – valsts pie Baltijas jūras!”

Ievietots: 01.11.2023

2023. gada 1. novembrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsāk projektu “Latvija – valsts pie Baltijas jūras!”, ko realizēsim līdz 2026. gada 31. augustam.

Projekta mērķis – caur zināšanām veicināt trešo valstu pilsoņu aktīvu iesaistīšanos Latvijas sabiedrībā. Lai to sasniegtu, iebraucējiem organizēsim un nodrošināsim ievadkursus par dzīvi Latvijā, kas ietvers teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Darbs ar iebraucējiem ir viens no diviem galvenajiem biedrības darbības virzieniem, ir uzkrāta liela pieredze, un ar prieku to liksim lietā, lai palīdzētu tiem, kam vajadzīga izpratne par dzīvi Latvijā.

Mācības notiks vairākās vietās: biedrības telpās Rīgā, PMC “Mucenieki” un Alūksnes novada Liepnā. Tajās aicināsim piedalīties divu mērķa grupu pārstāvjus: 1) trešo valstu pilsoņus, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā; 2) personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļus, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētājus).

Lai nostiprinātu jau saņemtās zināšanas par dažādiem mācību laikā apgūtiem jautājumiem, tiks organizētas arī valsts un pašvaldību dažādu iestāžu apmeklēšana, kā, piemēram, dosimies uz pašvaldības  sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Tiesībsarga biroju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu u.c. Šo iestāžu apmeklēšanas mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas par iespējām saņemt dažāda veida atbalstu.

Katrai mācību grupai pēc kursa noslēguma plānots svinīgs un radošs noslēguma pasākums ar apliecības izsniegšanu.

Projekta noslēgumā aicināsim pie sevis mediju pārstāvjus uz īpašu pasākumu, kurā dalīsimies ar projekta gaitā gūto pieredzi. Par projekta notikumiem ziņosim mūsu mājaslapā www.patverums-dm.lv un sociālajos tīklos.

Projekts “Latvija – valsts pie Baltijas jūras!”  tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada perioda atbalstu, granta līguma nr. PMIF/13.3./2023/1/04. Kopējais projekta finansējums ir 302 765,06 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums 227 073,79 eiro un Latvijas  valsts budžeta finansējums 75 691,27 eiro.