lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Deleģējuma līgums 2015

                 

Sniegtas vairāk nekā 400 konsultācijas trešo valstu pilsoņiem

10.02.2016. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” līdzdarbības līguma ar Kultūras ministriju par integrācijas atbalsta pasākumu nodrošināšanu trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, ietvaros kopš 2015.gada 1.oktobra sniegusi jau vairāk nekā 400 bezmaksas konsultācijas.

Tēmas un jautājumi, kuri konsultācijās dominējuši, bija saistīti galvenokārt ar uzturēšanās atļauju iegūšanu un pārreģistrāciju, uzņēmējdarbību, nodokļu sistēmu, ģimenes apvienošanu. Katrs trešais klients paralēli juridiskas dabas jautājumiem interesējās par iespēju apgūt latviešu valodu. Speciālisti norāda, ka paplašinājies to valstu skaits, kuru klienti vēršas pēc konsultācijām. „Ja pērnā gada trīs mēnešos konsultācijas tika sniegtas lielākoties trešo valstu pilsoņiem no Ukrainas, Krievijas, tad šogad konsultējām arī klientus no Uzbekistānas, Kirgizstānas, Nigērijas, Taivānas, Īrijas, Irākas, Afganistānas un Izraēlas,” norāda viens no organizācijas konsultantiem - jurists Alvis Šķenders. „Cilvēki tiešām novērtē iespēju saņemt mūsu valsts atbalstu - bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem un aktīvi šo pakalpojumu izmanto”.

Visbiežāk mērķa grupa pēc konsultācijām izvēlējās vērsties klātienē – vairāk nekā 200 reizes, savukārt telefoniski sniegtas vairāk nekā 150 konsultācijas. Klienti izmantojuši iespēju jautājumus uzdot arī elektroniski (<30 konsultācijas).

Bezmaksas konsultācijas tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā. Konsultācijas tiek nodrošinātas latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                 

Pēc bezmaksas konsultācijām vēršas gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošie trešo valstu pilsoņi

11.01.2016. Decembrī bezmaksas jurista konsultācijas visbiežāk izmantojuši Ukrainas, Krievijas un Pakistānas pilsoņi, norāda biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti. Kopumā sniegtas 94 konsultācijas, no tām 40 bijušas telefoniski, bet 15 – izmantojot e-pastu. Zvani saņemti no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī no Krievijas. Savukārt Pierīgā – Jelgavā, Ogrē, Jūrmalā dzīvojošie trešo valstu pilsoņi* visbiežāk uz konsultācijām ieradušies klātienē – sniegtas 39 konsultācijas. Vislielākā interese bijusi par uzturēšanās atļaujām, kā arī par iztikas pierādīšanas līdzekļiem.

Speciālisti stāsta, ka bieži vien radušās situācijas, kad konsultāciju ietvaros risināmie jautājumi bijuši ļoti specifiski un to tēmas bijušas par uzņēmējdarbību un nodokļu politiku. Ilgākās konsultācijas decembrī noritējušas pat vairāk nekā divas stundas.

Kā lielāko izaicinājumu, sniedzot konsultācijas trešo valstu pilsoņiem, jurists Alvis Šķenders min tieši izskaidrošanas procesu. „Ņemot vērā, ka daļa trešo valstu valstspiederīgo ir no Austrumu valstīm, šiem cilvēkiem bieži vien ir atšķirīga izpratne par dažādiem juridiskiem jautājumiem. Mums ir daudzkārt jāpārrunā viens uz tas pats jautājums, lai pārliecinātos, ka klients tiešām ir precīzi sapratis juridisko terminoloģiju. Konsultāciju laikā mums bieži vien arī ir jāpaskaidro, kāpēc tieši migrācijas noteikumi Latvijā ir tik sarežģīti un kāpēc ir nepieciešamas tādas procedūras, kā iztikas līdzekļu pierādīšana”.

“Patvērums “Drošā māja”” atgādina, ka bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 14.februārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā. Konsultācijas tiek nodrošinātas latviešu, krievu un angļu valodās.

Ar mērķi noskaidrot trešo valstu pilsoņu vajadzības un apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, biedrības mājas lapā www.patverums-dm.lv ir izveidota un pieejama klientu apmierinātības aptauja - latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 2015. gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                 

Trešo valstu pilsoņi izmanto bezmaksas konsultācijas

09.12.2015. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka tās speciālisti trešo valstu pilsoņiem* novembrī snieguši kopumā 102 konsultācijas. Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī – vislielākā interese bijusi par uzturēšanās atļaujām, to pagarināšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanu un nodokļu sistēmu Latvijā.

“Pārsvarā klienti izvēlas tikties un izrunāties klātienē, jo tā ir iespēja mums uz vietas izskatīt dažādus viņa līdzpaņemtos ar apskatāmo jautājumu saistītus dokumentus,” stāsta viens no organizācijas konsultantiem - jurists Alvis Šķenders. Lielākais klientu īpatsvars bijis no tādām valstīm kā Ukraina un Krievija. Statistika liecina, ka novembrī klātienē sniegtas kopumā 62 konsultācijas, telefoniski – 36, bet ar e-pasta starpniecību pie biedrības vērsušies pēc padoma 4 reizes.

A.Šķenders norāda, ka klienti - trešo valstu pilsoņi, tai skaitā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, par iespēju bezmaksas saņemt sociālu un juridisku palīdzību, galvenokārt ir uzzinājuši ar “Patvērums “Drošā māja”” oktobrī izvietotās informācijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā mazākumtautību biedrībām, starpniecību.

Ar mērķi noskaidrot trešo valstu pilsoņu vajadzības un apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, biedrības mājas lapā www.patverums-dm.lv ir izveidota un pieejama klientu apmierinātības aptauja.

“Patvērums “Drošā māja”” atgādina, ka bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 31.janvārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9, Rīgā. Konsultācijas tiek nodrošinātas latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

 

                 

Trešo valstu pilsoņus aicina izmantot bezmaksas konsultācijas!

10.11.2015. Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas no šā gada 1.oktobra līdzdarbības līguma ar Kultūras ministriju ietvaros nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, informē, ka oktobrī kopumā tās speciālisti snieguši 102 konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem.

Vislielākā interese un jautājumi mērķa grupai bija par tādām tēmām kā: iespējas apgūt latviešu valodu; uzturēšanās atļaujas un citi ar migrāciju saistīti jautājumi; bērnu pabalsti; uzņēmējdarbība, tai skaitā, firmu reģistrācija, nodokļu sistēma; darba tiesiskās attiecības; laulību šķiršana. Organizācijas speciālisti norāda, ka konsultāciju ietvaros sniegta nepieciešamā palīdzība arī vēstuļu, iesniegumu sagatavošanā valsts institūcijām, informācijas par sociālo pakalpojumu pieejamību un valsts iestāžu lēmumu izskaidrošanā.

Viens no „Patvērums „Drošā māja”” konsultantiem - jurists Alvis Šķenders atzīmē, ka, ņemot vērā dažādās valstis, no kurām nāk klienti, pārsvarā konsultāciju starpniekvaloda ir bijusi angļu un krievu. Visbiežāk trešo valstu pilsoņi konsultācijas vēlējušies saņemt klātienē – kopumā 77 reizes. Telefoniski sniegtas 23 konsultācijas, savukārt ar e-pasta starpniecību nodrošinātas 2 konsultācijas.

„Mūsu prakse rāda, ka individuāla pieeja sociālo gadījumu risināšanā dod vispozitīvāko risinājumu, tāpēc ir ļoti būtiski, ka klientiem ir iespēja saņemt šādu atbalstu no valsts. Tas palīdz cilvēkiem ne tikai padziļināti izprast savu problēmu un kopīgi ar konsultantu atrast individuālu risinājumu, bet arī sniedz iespēju iegūt vairāk informācijas par savām tiesībām un iespējām Latvijas Republikā," norāda A.Šķenders un aicina trešo valstu pilsoņus būt aktīviem un izmantot šo unikālo iespēju.

Bezmaksas konsultācijas līdz 2016.gada 31.janvārim tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9, Rīgā.

Konsultācijas tiek sniegtas, pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tajā paredzēts, ka no šā gada 1. oktobra biedrība nodrošina integrācijas atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Plānots, ka līguma ietvaros četru mēnešu laikā tiks veikta arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšana integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                 

"Patvērums "Drošā māja"" uzsāk īstenot valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu trešo valstu pilsoņu integrācijai

01.10.2015. Pamatojoties uz 2015. gada 17. septembrī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu* integrācijai, no šā gada 1. oktobra biedrība uzsāk trešo valstu pilsoņu, tai skaitā, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu, integrācijas atbalsta pasākumu nodrošināšanu.

Paredzēts, ka līdz 2016. gada 31. janvārim „Patvērums „Drošā māja”” sniegs informāciju un regulāras konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuāliem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.).

Konsultācijas tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9, Rīgā.

Organizācijas speciālisti informē, ka četru mēnešu laikā plānots veikt arī trešo valstu pilsoņu vajadzību izzināšanu integrācijas Latvijā procesa uzlabošanai.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com