lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

"Veiksmīgas idejas" - 7. raidījums

Tēma: Organizāciju darbība saistībā ar integrācijas jautājumiem. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros tiek realizēta aktivitāte "Televīzija integrācijai". Ar 16 raidījumu "Veiksmīgas idejas" starpniecību plānots informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu.