"Viņiem ir vārds" – jauns projekts sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju

Ievietots: 06.01.2023

  

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kopā ar nevaldības organizācijām no Lietuvas – “Active Youth” un no Igaunijas – “Mittetulundusühing Eluliin” īsteno projektu “Viņiem ir vārds” (angļu val. They Have a Name).

Projekta mērķis ir cilvēku tirdzniecības prevences pasākumi, kas paredz neliela apmēra pētījuma izstrādi par cilvēku tirdzniecības novēršanas politiku Baltijas valstīs.

Tāpat tiks izstrādāts informatīvs materiāls, kur tiks sniegta izsmeļoša informācija par iespējām saņemt palīdzību, ja ir aizdomas par cilvēku tirdzniecību. Projekta ietvaros tiks arī izveidota izstāde.

2022. gada nogalē notika pirmā projektu partneru sanāksme, kuras laikā tika izdiskutēti jautājumi par projekta ieviešanu, izveidoti darba plāni aktivitāšu ieviešanai.