lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Bauskā notiks tālākizglītības treneru apmācības par cilvēktirdzniecību

Ievietots: 04.10.2016

                                                                

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

2016.gada 5.-6.oktobrī biedrība "Patvērums "Drošā māja"" viesnīcā “RIXWELL Bauska Hotel”, Slimnīcas ielā 7, Bauskā, rīko semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana".

Mācību mērķis ir sagatavot dažādu jomu speciālistus - tālākizglītības trenerus - tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. Plānots, ka apmācībās piedalīsies 38 dažādu jomu profesionāļi no vairāk kā desmit novadiem - LR Ģenerālprokuratūras, Aizkraukles, Dobeles, Bauskas, Tukuma rajonu prokuratūrām, Jelgavas prokuratūras, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kriminālpolicijas, Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas, Rundāles novada pašvaldības policijas, Vecumnieku, Dobeles, Engures novada bāriņtiesām, Iecavas, Bauskas novada bibliotēkām, Ozolnieku, Tukuma, Jelgavas, Vecumnieku, Viesītes, Ilūkstes novada sociālajiem dienestiem, Rīgas sociālā dienesta, nodibinājuma “Zantes ģimenes krīzes centrs”.

Kopumā līdz 18.oktobrim, kad Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmē dienu pret cilvēktirdzniecību, tiks organizēti pieci izglītojoši divu dienu semināri, kuros dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas iepazīs šādas tēmas: cilvēktirdzniecības jēdziens un mērķis; fiktīvo laulību fenomens, ekspluatatīvas fiktīvas laulības kā cilvēktirdzniecības forma; vervēšanas mehānisms, upura ievainojamība; cilvēktirdzniecības upura fiktīvo laulību situācijā identificēšana; atbalsta sistēma ekspluatatīvo fiktīvo laulību upuriem; speciālistu loma fiktīvo laulību mazināšanā; preventīvie pasākumi fiktīvo laulību fenomena mazināšanai.

Pirmais seminārs tika īstenots 14.-15.septembrī Siguldā, 21.-22.septembrī seminārs notika Rēzeknē, Liepājā apmācības notika 28.-29.septembrī.  Semināru cikls 17.-18.oktobrī tiks noslēgts Siguldā.

Aktivitāte notiek projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Papildu informācija: Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com

Multiplikatoru apmācības Bauskā
2016.gada 5.-6.oktobrī biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Bauskā organizēja semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana". Tajā piedalījās pārstāvji no vairāk kā desmit novadiem - LR Ģenerālprokuratūras, Aizkraukles, Dobeles, Bauskas, Tukuma rajonu prokuratūrām, Jelgavas prokuratūras, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kriminālpolicijas, Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas, Rundāles novada pašvaldības policijas, Vecumnieku, Dobeles, Engures novada bāriņtiesām, Iecavas, Bauskas novada bibliotēkām, Ozolnieku, Tukuma, Jelgavas, Vecumnieku, Viesītes, Ilūkstes novada sociālajiem dienestiem, Rīgas sociālā dienesta, nodibinājuma “Zantes ģimenes krīzes centrs”. Aktivitāte notika projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB