lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

NVO apvienojas koalīcijā, 17.12.13.

Pēc biedrības „Patvērums „Drošā māja””, kas ir vienīgā organizācija Latvijā, kura sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, iniciatīvas, Latvijas nevalstiskās organizācijas – „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds” apvienojas koalīcijā. Tās mērķis ir attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem.