2017

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2017.gadā. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem"

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām"

Projekts “Starpkultūru komunikācija un imigrantu integrācija caur jaunām darba metodēm”