lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Speciālistu padomi

Ja Tu vēlies uzdot savu jautājumu biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālistiem zvani uz 24/7 Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120 vai raksti e-pastu: drosa.maja@gmail.com!

- Kāpēc tas notika tieši ar mani?

Meitenes un sievietes, kas iekritušas vervētāju tīklos, bieži jūtas, ka vervētāju darbība vērsta tieši pret viņu vienu personīgi un viņa izvēlēta tāpēc, ka bijusi naiva vai grūtībās. Patiesībā vervētāji parasti izvērš savu darbību tik plaši, cik iespējams, cenšoties aptvert pēc iespējas lielāku potenciālo upuru loku. Par to liecina meklējumi interneta sociālajās vietnēs, piedāvājumi no tikko iepazītām personām vai paziņu paziņām.

! Speciālista padoms: Tā nav Tava vaina vai Tava personīgā īpatnība, ka vervētājs ir sameklējis tieši Tevi. 

- Kāpēc es tik viegli „uzķēros”?

Vervētāju argumenti balstīti uz cilvēku pamatvajadzībām – vajadzība pēc ikdienas iztikas, drošības, piederības, cieņas. Tādēļ piedāvājums, kas ietver nepiepildīto vajadzību apmierināšanu, kļūst tik nozīmīgs, ka risku izvērtēšana vairs nav iespējama. Darba vai peļņas piedāvājums ir svarīgs nabadzības gadījumā. Svarīga ir arī iespēja palīdzēt savai ģimenei. Varbūt līdz šim dzīvē ir bijuši kādi sarežģījumi vai problēmas un aizbraukšana uz citu valsti šķiet kā glābiņš. Ilgas pēc labas ģimenes un vīra, kas būtu mīļš un aprūpējošs, šķiet vilinošs meitenei, kas pārcietusi vardarbību. Šie ir tikai vienkāršākie iemesli. Vēl – piedāvājums ceļojumam, mācībām, draudzībai... Sarunā ar Tevi tiek izzinātas Tavas būtiskākās vajadzības un svarīgākās vēlmes, lai panāktu, ka Tu vairs nedomā un neizvērtē riskus.

! Speciālista padoms: Par upuri var kļūt jebkura meitene vai sieviete/ jebkurš jaunietis vai vīrietis!

- Kā pazīt vervētājus?

Vervētāji zin, ka viņu darbība ir nelikumīga. Ja viņi tieši piedāvā fiktīvu laulību slēgšanu ar trešās valsts pilsoni, tad tādejādi cenšas nodrošināt uzturēšanās atļauju Eiropā personai, kurai tāda nepienāktos. Ja viņi cenšas ar viltu, šantāžu vai piespiešanu panākt stāšanos fiktīvā laulībā, tad šāda darbība kvalificējama kā cilvēktirdzniecība un ir kriminālnoziegums.

! Speciālista padoms: Vervētājs parasti centīsies nepieļaut, ka Tu par piedāvājumu atklāti runā ar speciālistiem, kas var novērtēt piedāvājumu (sociālais darbinieks, jurists, „Patvērums „Drošā māja”” speciālists), vai atklāti jautā padomu. Tev var lūgt saglabāt piedāvājumu noslēpumā vai piedāvāt kādai draudzenei, kura arī varētu braukt. Uzmanies, ja vervētājs izmanto vienlaikus pretrunīgus argumentus (piem., „tas ir droši un atļauti” un „nestāsti nevienam”, „daudzi tā dara, tāds piedāvājums ir daudziem” un „tik izdevīgs piedāvājums jāizmanto ātri”). Vervētājs arī ziņas par piedāvājumu vai sevi var sniegt, izstāstot tikai daļu vai neatbildot uz kādiem jautājumiem (sakot, „tas Tev nav jāzina”).

- Kā man aizmirst notikušo?

Notikušais, kā jebkura piedzīvota vardarbība, nodevība vai apmāns, neaizmirsīsies. Tevi var vajāt atmiņas vai murgi, Tu vari izjust paniku vai naidu, Tev var būt bailes uzsākt ko jaunu vai aizdomīgums attiecībās ar citiem cilvēkiem. Draugu un tuvinieku sniegta palīdzība un atbalsts var palīdzēt vieglāk pārdzīvot notikušo un pieņemt šo pieredzi. Tomēr šādi notikumi, kas saistīti ar fiktīvajām laulībām, vai draudiem par tām ne vienmēr beidzas ar atgriešanos mājās. Tevi var vajāt pārciestais vai bailes, ka tas atkārtosies. Ja pārdzīvota smaga vardarbība vai briesmas, psiholoģiskās traumas dziedināšanai nepieciešama psihologa palīdzība. Savukārt ikdienas dzīves atjaunošanai un sakārtošanai nepieciešama sociālā darbinieka un jurista palīdzība.

! Speciālista padoms: Lai veidotu veselīgu un veiksmīgu dzīvi pēc pārciestā, svarīgi ir prasīt un pieņemt palīdzību, nenorobežoties no dzīves un būt aktīvai. 

- Vai "Patvērumā "Drošā māja"" varu saņemt bezmaksas psiholoģisko palīdzību, cik ilgi?

! Speciālista padoms:Tu vari saņemt bezmaksas psiholoģisko un citu nepieciešamo palīdzību valsts finansētā rehabilitācijas programmā 6 mēnešus. Katrā atsevišķā gadījumā speciālisti un cietuši izvērtēs kāda un cik ilga palīdzība nepieciešama. 

- Ja palīdzība nepieciešama maniem vecākiem, jo viņi ļoti to pārdzīvoja, vai ir iespējams šo palīdzību nodrošināt arī viņiem?

! Speciālista padoms: Rehabilitācijas programmā nav paredzēta palīdzība tieši vecākiem vai kādiem citiem tuviniekiem, tomēr Tu vari atnākt pie psihologa vai cita speciālista KOPĀ ar tiem cilvēkiem, kuriem, Tavuprāt, palīdzība vajadzīga, lai viņi varētu izstāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt padomu tālākai rīcībai. 

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem sniedza biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciāliste, Inta Poudžiunas.