lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Noderīgi kontakti

KONSULTĀCIJAS FIKTĪVO LAULĪBU UN SEKSUĀLAS EKSPLUATĀCIJAS GADĪJUMOS:

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"", tālr.: (+371) 67898343, (+371) 28612120, e-pasts: drosa.maja@gmail.com

Valsts policija, tālr.:(+371) 67075344 vai 112
Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments
, tālr.: (+371) 26337711 (diennakts tālrunis ekstremālām situācijām)

KONSULTĀCIJAS PIESPIEDU DARBA GADĪJUMOS, JA PERSONA ATRODAS LATVIJĀ:

Valsts policija - vēršoties personīgi jebkurā Valsts policijas iecirknī ar iesniegumu, norādot datus par sevi, pārkāpuma būtību vai nosūtot iesniegumu valsts policijai. Kontakti: Rīgā,  Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, LV – 1026, e-pasts kanc@vp.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu

Zvanot Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldei (VP GKP ONAP) tālr.
67075344.
Zvanot pa tālr. 112 vai 110, ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība

Valsts darba inspekcija – vēršoties personīgi ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā Rīgā (Kr. Valdemāra ielā 38 k-1) vai jebkurā reģionālajā Valsts darba inspekcijā, norādot datus par sevi, darba devēju un pārkāpuma būtību vai nosūtot iesniegumu pa pastu (Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010), vai e-pastu vdi@vdi.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu (iespēja ziņot arī anonīmi VDI mājas lapā).

Zvanot uz VDI anonīmo uzticības tālruni - tālr. (+371) 67312176
Zvanot uz VDI konsultatīvo tālr. (+371) 67186 522 vai (+371) 67186523

KONSULTĀCIJAS PIESPIEDU DARBA GADĪJUMOS, JA PERSONA ATRODAS ĀRPUS LATVIJAS:

Attiecīgās valsts policija (Eiropas Savienībā vienotais ārkārtējo notikumu tālruņa numurs 112)

Latvijas diplomātiskā un Konsulārā pārstāvniecībā ārzemēshttp://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/miss… vai jebkuras citas ESdalībvalsts pārstāvniecība, ja atrodaties kādā no trešajām valstīm

Informāciju, kur vērsties, var iegūt arī zvanot uz Ārlietu ministrijas palīdzības tālr.(+371) 26337711 (tālrunis ārkārtas situācijām, darbojas 24 h diennaktī zvaniem no jebkuras valsts)

Ārvalsts nodarbinātības noteikumu kontrolējošā un uzraugošā iestāde (Eiropas Savienības valstu iestādes http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/eiropa…

Attiecīgās valsts robežsardze

Sociālās palīdzības sniedzēji ārvalstīs

Attiecīgās valsts baznīcas vai citas reliģiskās organizācijas

Citas drošības vai tiesībaizsardzības iestādes, kas attiecīgajā brīdī ir pieejamas