Aktualitātes

12.02.2021 ICI ziņu 4. sērija stāsta par iebraucēju dzīvi Kurzemē: Liepājā un Nīcā

11.02.2021 Projekta "Bērnu un jauniešu vervēšanas internetā novēršana" ietvaros izstrādāts informatīvs ziņojums un apmācību rokasgrāmata

08.02.2021 ERASMUS+ projekta "HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY" ietvaros izveidota aptauja

01.02.2021 "Es dzīvoju Latvijā: šeit un tagad" 2. sērija

28.01.2021 Informācijas centra iebraucējiem trešais podkāsts!

21.01.2021 Darbs ar starptautiskās aizsardzības personām arvien turpinās attālināti!

14.01.2021 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno ERASMUS+ projektu "HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY"

14.01.2021 14.01.2021. tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešajai starptautisko aizsardzības personu grupai

06.01.2021 Šodien starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta attālināta lekcija par uzturēšanās atļaujām

06.01.2021 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno ERASMUS+ projektu "WIMTAC - Migrant Women Inclusion Through Art Coaching"

05.01.2021 Nekļūsti par cilvēktirdzniecības upuri!

30.12.2020 Klāt trešā Informācijas centra iebraucējiem ziņu sērija

30.12.2020 Noslēdzas projekts “Integrācijas ABC - 3”

29.12.2020 No 01.09.2020.-31.12.2022. plānots, ka latviešu valodas kursu apgūs 180 personas – 120h apjomā

29.12.2020 Veikts sarunvalodas klubu dalībnieku aptaujas anketu izvērtējums

21.12.2020 Ziemassvētku laiks jau teju klāt!

12.12.2020 Projekta "Migrant Talent Garden" ietvaros decembrī notikušas divas lekcijas uzņēmējiem

11.12.2020 Projekta "Migrant Talent Garden" ietvaros novembrī un decembrī notikušas četras lekcijas profesionāļiem integrācijas sfērā

09.12.2020 Informācijas centra iebraucējiem pirmais Veiksmes stāsts

07.12.2020 Tiešsaistes pasākumā aicinām izzināt Ziemassvētku tradīcijas

07.12.2020 Informatīvais materiāls par drošu darbu

30.11.2020 Latviešu sarunvalodas klubiņš – vieta ātrākai integrācijai un sapratnei

24.11.2020 Tagad Informācijas centra iebraucējiem otrais podkāsts arī YouTube platformā

19.11.2020 Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

17.11.2020 14 dalībnieki no Vjetnamas, Ukrainas un Jaunzēlandes absolvē sarunvalodas klubiņu Liepājā

17.11.2020 Atskaņas no lekcijas starptautiskās aizsardzības personām

10.11.2020 Latviešu sarunvalodas klubiņš – iespēja papildināt vārdu krājumu

09.11.2020 Cikla "Es dzīvoju Latvijā: šeit un tagad" 1. sērija skatāma biedrības YouTube kanālā

02.11.2020 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpinās īstenot atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

29.10.2020 Podkāsts ar Jāni Krīvēnu par cilvēku tirdzniecību

27.10.2020 Liepājā latviešu valodas klubiņā piedalās dalībnieki no Vjetnamas, Jaunzēlandes un Ukrainas

22.10.2020 Podkāsts par cilvēku tirdzniecību, vervēšanas shēmām, darbaspēka ekspluatāciju un seksuālo ekspluatāciju

22.10.2020 21. oktobrī Latviešu sarunvalodas klubiņu absolvēja 14 dalībnieki

20.10.2020 Latviešu valodas klubiņš - iespēja attīstīt komunikāciju

20.10.2020 19. oktobrī tika parakstīts memorands par cilvēku tirdzniecības novēršanu aviācijas nozarē

20.10.2020 Atzīmējot Eiropas Savienības dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, Iekšlietu ministrija un Ārlietu ministrija uzsāk kopīgu 2020.gada rudens informatīvo – izpratnes veicināšanas kampaņu “Cilvēku tirdzniecības upuris?”

19.10.2020 Nometne sievietēm, kas dzīvē cietušas no cilvēku tirdzniecības

17.10.2020 Novadīts seminārs sociālajiem darbiniekiem par bērnu un jauniešu vervēšanas metodēm

16.10.2020 Turpinās semināra par vervēšanas veidiem seminārs

15.10.2020 Oktobris mums ir ļoti darbīgs mēnesis!