Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte

Projekta "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK) Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056

22.05.2019. Erasmus+ programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada īsteno projektu "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK). Projekta ietvaros tiks meklēti dažādu kultūru riski straptautiskās kompānijās, kā tas var ietekmēt  darba vidi un atmosfēru darbā.  Plānotais projekta rezultāts ir online platforma, kurā būs apkopoti mācību materiāli par dažādību.

2019. gada 26. -27. martā Rīgā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta īstenošana jautājumi, tāpat tika prezentēts projekta ietvaros sagatavotais pētījums. Sīkāk ar pētījumu var iepazīties šeit<<