Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte

Informācija par projektu „CULT-RISK” ( latv. val. - Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte)

Projekts Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056

Erasmus+ Programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada īsteno projektu  “CULT_RISK” (Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte – latv. val.). Projekta ietvaros tiks meklēti dažādu kultūru riski straptautiskās kompānijās, kā tas var ietekmēt  darba vidi un atmosfēru darbā.  Plānotais projekta rezultāts ir online platforma, kurā būs apkopoti mācību materiāli par dažādību.

2019. gada 26. -27. martā Rīgā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta īstenošana sjautājumi, tāpat tika prezentēts projekta ietvaros sagatavotais pētījums. Sīkāk ar pētījumu var iepazīties šeit.

 

Informācija par projektu „CULT-RISK” ( latv. val. - Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte)

Projekts Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056

Erasmus+ Programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada turpina īstenot projektu  “CULT_RISK” (Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte – latv. val.).

Projekta ietvaros ir jau izstrādāts interesants mācību materiāls par dažādiem kultūras riskiem lielos starptautiskos uzņēmumos. Mācību materiāls sastāv no astoņiem moduļiem, kuros ir paredzēts pilnveidot darbinieku un darba devēju  zināšanas un pārbaudīt savas zināšanas par  tādām tēmām, kā starpkultūru izpratne - kultūra un kultūras izpratne, humora lietošana darba vietā, kas var veicināt emocionāli brīvāku gaisotni darbā, tā paaugstinot darba kvalitāti, par kultūras inteliģenci, par sava viedokļa izteikšanu, bet neaizskarot otru personiski, par kultūras stereotipiem.

Projekta ietvaros tika izstrādāts mācību materiāls, kas balstīts uz dažādām kultūras un citu nozaru teorijām, pētījumiem un aktualitātēm, tomēr tā apgūšana notiek neformālā un radošā veidā. Izstrādātajā tiešsaistes platformā ar materiālu ir iespējams iepazīties, splēlējot interaktīvas spēles, skatoties un alanlizējot situācijas video formātā, kā arī, lasot radošus komiksus. Tiešsaistes platformas lietotājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas ar spēļu un video jautājumu palīdzību, kā arī pārdomāt apgūto materiālu savas pieredzes kontekstā.  

 

Projekta "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK) Nr. 2018-1-PL01-KA204-051056

22.05.2019. Erasmus+ programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada īsteno projektu "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK). Projekta ietvaros tiks meklēti dažādu kultūru riski straptautiskās kompānijās, kā tas var ietekmēt  darba vidi un atmosfēru darbā.  Plānotais projekta rezultāts ir online platforma, kurā būs apkopoti mācību materiāli par dažādību.

2019. gada 26. -27. martā Rīgā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta īstenošana jautājumi, tāpat tika prezentēts projekta ietvaros sagatavotais pētījums. Sīkāk ar pētījumu var iepazīties šeit<<