lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

EDGE UP – esam uzsākuši jaunu starptautisku projektu!

Ievietots: 01.05.2024

No 2024. gada 1. maija biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sadarbībā ar Igaunijas Bēgļu padomi (Tallina), Igaunijas  Darba inspekciju  un Latvijas Valsts Darba inspekciju ir uzsākusi īstenot INTERREG Central Baltic Programme līdzfinansēto projektu “EDGE UP (Employment Development and Growth for Everyone, with Refugee Youth and Older Adults". 

Projekta mērķis ir sniegt dažāda veida atbalstu bēgļiem, uzsākot darba gaitas jaunā valstī. Plānots, ka Latvijā un Igaunijā kopā tiks sagatavotas 228 personas, lai varētu veiksmīgi integrēties darba tirgū.

Mācību laikā notiks lekcijas un interaktīvas nodarbības par CV sagatavošanu, par sagatavošanos darba intervijā, tiks sniegtas zināšanas par tiesisko regulējumu nodarbinātības jomā, tāpat vienlaikus notiks arī dalībnieku psiholoģiskā sagatavošana. Mācību laikā plānota arī dažādu uzņēmumu personāla vadītāju tikšanās ar mācību dalībniekiem, lai uzzinātu kā praktiski notiek pretendentu atlase uz noteiktu darba vietu un kā būtu jāsagatavojas darba intervijai. Iespēju robežās arī plānota dalībnieku prakse dažādos uzņēmumos.

Projekts ilgs no 2024. gada maija līdz 2025. gada jūlijam. Projekts tiek līdzfinansēts no INTERREG Central Baltic Programas.