Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Iepirkumi

APTAUJA PAR  KAFIJAS PAUŽU NODROŠINĀŠANU

Paziņojums ievietots: 22.07.2019.

Pasūtītājs: 
Biedrība "Patvērums” Drošā māja”" reģistrācijas Nr. 40008117716

Adrese: Lāčplēša iela 75-1B, Rīga
Tālrunis: 67898343

Kontaktpersona:  projekta vadītāja Zanda Rudene, e-pasta adrese: zanda.rudene@gmail.com

Iepirkuma priekšmets: kafijas paužu nodrošināšana Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektā „ATBALSTA PASĀKUMI STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PERSONĀM II”” (GRANTA nR. pmif/9/2017/2/01)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 2. augusts plkst. 15:00.

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Reģistrācijas Nr. 40008117716
Lāčplēša iela 75-1B, Rīga, LV‑1011

Tālrunis 67898343, e‑pasts: drosa.maja@gmail.com

Projekts “ATBALSTA PASĀKUMI STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PERSONĀM II”

(GRANTA nR. pmif/9/2017/2/01)

APTAUJA PAR  KAFIJAS PAUŽU NODROŠINĀŠANU

1.Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75-1B, LV-1011.

2.Plānotais pasākums un dalībnieku skaits:

3C Kafijas pauzes semināros un bērnu nodarbībās - 15 dalībnieki X 115 reizes

3.Pakalpojuma plānotais izpildes laiks:

Pasākumu skaits, datumi un pakalpojumu apjoms var tikt precizēts. Izpildītājs par to tiks informēts ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš.

4.Izpildītājam jānodrošina:

Ēdienkarte (vienai personai)

Nr.p.k.

Ēdienkartes pozīcija

Pozīcijas izmaksas vienai vienībai (personai) EUR

 (bez PVN)

Pozīcijas izmaksas vienai vienībai (personai) EUR

(ar PVN)

1.

Kafija (piedevas – kafijas krējums, cukurs)

 

 

2.

Tēja (piedeva – cukurs)

 

 

3.

Gāzēts/negāzēts ūdens 0,5l PET pudelēs

 

 

4.

Cepumi (sāļi, saldi), katrs veids 100 g

 

 

5.

Sāļās uzkodu maizītes (2 veidi), 25 g

 

 

6.

Saldās deserta maizītes (2 veidi), 25 g

 

 

7.

Augļi (vismaz 3 veidi, kopā 100 g)

 

 

 

Kopā izmaksas:

 

 


Papildu nosacījumi pakalpojumu sniegšanai:

  • Ēdienkarte tiek saskaņota ar Izpildītāju ne vēlāk kā 1 dienu pirms pasākuma norises.
  • Precīzs ēdienreižu skaits un dalībnieku skaits tiek saskaņots ar Izpildītāju ne vēlāk kā 1 dienu pirms sanāksmes norises.
  • Jānodrošina iespēja saņemt veģetāro ēdienu visās maltītēs.
  • Izpildītājam jāpiedāvā veselīgi ēdieni, kas nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, vairākkārt karsētas taukvielas, krējuma un siera izstrādājumus, buljona un zupu koncentrātus, sausos ķīseļa koncentrātus, ātri pagatavojamas kartupeļu biezputras pusfabrikātus, augu eļļu, kas ir ražota no ģenētiski modificētām izejvielām.
  • Augļi un ogas atbilstoši sezonai.
  • Ēdienu piegādi līdz pakalpojuma sniegšanas vietai Izpildītājs veic ar saviem spēkiem un līdzekļiem.
  • Iespēja vienlaicīgi nodrošināt kafijas pauzes vairākām mācību grupām, ar dažādu personu skaitu.
  • Pasūtītājs samaksu veiks par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem par katru pakalpojuma reizi saskaņā ar pakalpojuma pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.
  • Katras pārtikas preču grupas produktiem ir jāatbilst attiecīgai preču grupai piemērojamiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.