Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informatīvā diena „Riču Raču” pulcē vairāk kā 250 Trešo valstu valstspiederīgos no 6 Latvijas pilsētām

Ievietots: 25.06.2015

13.jūnijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika biedrību „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” rīkota Informatīvā diena „Riču Raču”, kurā satikās latviešu valodas kursu un projekta aktivitāšu dalībnieki – Trešo valstu valstspiederīgie un viņu ģimenes - no sešām Latvijas pilsētām – Olaines, Stopiņiem, Alūksnes, Balviem, Liepājas un Rīgas. 

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja gan iepazīties ar citu novadu aktivitātēs iesaistītajiem Trešo valstu valstspiederīgajiem, stāstīt par savu novadu un prezentēt pašu sagatavoto ceļvedi „Dažādības meklējumos”, saņemt konsultācijas par aktuālajiem jautājumiem no projekta speciālistiem, gan arī praktizēt latviešu valodu, piedaloties ekskursijās un dažādās radošajās darbnīcās.

Latviešu valodas skolotāja Inese no Alūksnes stāsta, ka  visu projekta laiku kursu apmeklētāji cītīgi apguva latviešu valodu un šodien viņiem pašiem ir liels prieks, jo daudzi no viņiem ir spējuši paši sevi pārsteigt ar rezultātiem. „Tik pozitīvi noskaņoti kā viņi bija, apmeklējot kursus, es novēlu visiem tādiem būt. Jo viena lieta ir, kad cilvēku piespiež mācīties, bet otra – kad viņš pats to vēlas. Mūsu kursos cilvēki bija ieinteresēti un paši pēc savas vēlēšanās nāca mācīties valodu un tam ir ļoti liela nozīme”.

Viņas teikto papildina arī projekta koordinatore Gunta Vīksne. „Lai radītu, uzturētu motivāciju mācīties, visu projekta periodu latviešu valodu mēs cilvēkiem centāmies mācīt radoši, jo tam ir izšķiroša nozīme valodas apgūšanas procesā. Papildu latviešu valodas stundām regulāri notika arī dažādas radošās darbnīcas, ekskursijas, kurās cilvēki sev interesantas lietas varēja uzzināt, iemācīties un arī reizē neformālā, nepiespiestā gaisotnē apgūt un pielietot latviešu valodu. ” Viņa norāda, ka bija liels prieks Informatīvajā dienā vienkopus satikt tik daudz jaukus un motivētus integrācijai cilvēkus no visas Latvijas. „Šādi pasākumi ir ļoti svarīgi arī mums pašiem kā integrācijas projektu īstenotājiem – jo viņi parāda patieso situāciju – cilvēki ir motivēti un ieinteresēti iekļauties sabiedrībā.”

Arī Informatīvās dienas apmeklētāji neskopojas ar pateicības vārdiem organizatoriem. Sofija no Azerbaidžānas: „Liels paldies par iespēju mācīties latviešu valodu un tikties šodien. Tik daudz jaunu iespaidu! Šeit, brīvdabas muzejā, latviešu kultūru, vēsturi var izjust patiesi.”

Zinaīda: „Sirds patiesi priecājas, kad vienkopus satiekas tik daudzu nacionalitāšu cilvēki un kopīgi priecājas, motivē, uzmundrina viens otru. Tas dod spēku un iedvesmu arī turpmāk mācīties. Paldies par lielisko dienu!”

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Info diena Riču Raču, 13.jūnijs

Lai informētu Latvijā dzīvojošos Trešo valstu valstspiederīgos par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un tradīcijām, šā gada 13. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā rīkoja Informatīvo dienu „Riču Raču”, kurš pulcēja vairāk kā 250 projekta dalībnieku no sešām Latvijas pilsētām. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 19.06.2015.
Sižetu cikls "Uzzini, kur uzzināt" - 8

Tēma: Informatīvā diena "Riču Raču". Astotais - sižetu ciklu "Uzzini, kur uzzināt!" noslēdzošais raidījums - kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību integrācijas procesā, kā arī informēt Trešo valstu valstspiederīgos par tiem piedāvātajiem integrācijas instrumentiem. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 25.06.2015.