lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latviešu valodas un sarunvalodas kursi

    

Latviešu valodas nodarbības Liepājā

Liepājā, 29. janvārī, aizritēja pirmā latviešu valodas stunda trešo valstu valstspiederīgajiem. Biedrības pārstāvji norāda, ka interese par kursiem bijusi ļoti liela. Par to liecināja pilnībā nokomplektētās grupas latviešu valodas un sarunvalodas apmācībām. Plānots, ka projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros rīkotie kursi ilgs līdz pat 30. jūnijam.

Nodarbību grafiks:

Latviešu valoda (iesācējiem)

I, III no plkst 17:30

Latviešu valoda (ar priekšzināšanām)

II, IV no plkst. 17:30

Latviešu sarunvalodas klubiņš

V no plkst. 17:30

Apmācības notiek Liepājā, Lielā iela 14, Liepājas Universitātes telpās.

Mācības tiek organizētas arī Rīgā un Olainē. Vairāk informācijas un kontakti: http://patverums-dm.lv/new.php?lang=lv&id=1&n_id=254

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Olainē uzsāktas latviešu valodas nodarbības

„Patvērums „Drošā māja”” speciālisti informē, ka Olainē uzsāktas latviešu valodas un latviešu sarunvalodas apmācības trešo valstu valstspiederīgajiem. Plānotais kursu ilgums – seši mēneši. Turpmākajos mēnešos projekta ietvaros valodas apgūšana notiks arī Moodle vidē, kas ir speciāli organizēts mācību kurss e-studiju formā, kurā izmantoti dažāda veida (teksts, audio/video u.c.) elektroniskie mācību līdzekļi, komunikācijas un pašpārbaudes iespējas, kas pieejamas, izmantojot internetu.

Tuvākās nodarbības:

Latviešu valodas kursi

I grupa (I pakāpe)

28.01., 30.01. – no plkst. 18:00 līdz 20:15
04.02., 06.02. – no plkst. 20:00 līdz 22:15
11.02., 13.02. – no plkst. 18:00 līdz 20:15
18.02., 20.02. – no plkst. 20:00 līdz 22:15
25.02., 27.02. – no plkst. 18:00 līdz 22:15

II grupa (II pakāpe)

24.01. - no plkst. 20:00 līdz 22:15
29.01., 31.01. – no plkst. 18:00 līdz 20:15
05.02., 07.02. – no plkst. 20:00 līdz 22:15
12.02., 14.02. – no plkst. 18:00 līdz 20:15
19.02., 21.02. – no plkst. 20:00 līdz 22:15
26.02., 28.02. – no plkst. 18:00 līdz 22:15

Latviešu sarunvalodas klubiņš

02.02., 24.02. no plkst. 11:00 līdz 13:00.

Apmācību norises vieta: Olaine, Zemgales iela 31, Pieaugušo izglītības centrs telpas.

Mācības tiek organizētas arī Rīgā un Liepājā. Vairāk informācijas un kontakti: http://patverums-dm.lv/new.php?lang=lv&id=1&n_id=254

Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".