lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Mācību programma - sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkurss par Latviju

        

Noslēdzies jau otrais ievadkurss par Latviju patvēruma meklētājiem

No 2016.gada 1.februāra līdz 13.maijam biedrība „Patvērums „Drošā māja”” līguma nr. Nr.2.5.-12-5 ar Kultūras ministriju ietvaros īstenoja mācību programmu - sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu par Latviju patvēruma meklētājiem, kuru apmeklēja kopumā 49 personas, kuras uzturas PMIC “Mucenieki” un gaida Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par statusa piešķiršanu.

Piecu nodarbību ietvaros tā dalībnieki ieguva zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Fotogalerija: praktiskā nodarbība Nodarbinātības valsts aģentūrā

Nodarbībās patvēruma meklētāji ieguva gan teorētiskas zināšanas, gan attīstīja praktiskās iemaņas, meklējot papildu informāciju par ikvienu no piedāvātajām tēmām. Šajās nodarbībās mērķa grupas pārstāvjiem orientēties interneta resursos palīdzēja biedrības brīvprātīgie.

Fotogalerija: praktiskā nodarbība par mājokli

Kvalitatīvu saziņu ar mācību dalībniekiem nodrošināja dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji. Nodarbību laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana.

4.maijā, sekojot Latvijas simtgades biroja aicinājumam, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un Radošās apvienības jauniešiem TREPES speciālisti un brīvprātīgie, iesaistot patvēruma meklētājus, atzīmēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un Baltā galdauta svētkus. Mācību kursa dalībniekiem bija iespēja ne tikai piedalīties svētku norisē Rīgā pie Brīvības pieminekļa un Vērmanes dārzā, radošo darbnīcu ietvaros izveidot sev piemiņai latviskus suvenīrus, bet arī uzzināt par Latvijas valstij nozīmīgām vēsturiskām dienām, kultūru un tradīciijām.

Fotogalerija: Baltā galdauta svētki

Pirmais ievadkurss par Latviju patvēruma meklētājiem tika īstenots no 2015.gada 23.novembra līdz šā gada 29.janvārim. Mācību galvenais mērķis bija nodrošināt kursantus ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām, vienlaikus atbildot uz mērķa grupas jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā. Divu mēnešu ietvaros kopumā notika 20 nodarbības četrām grupām - pa piecām nodarbībām katrai. Nodarbības apmeklēja patvēruma meklētāji no Irānas, Irākas, Afganistānas, Gambijas, Kongo, Ukrainas un citām.

Jau kopš 2007.gada biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Astoņu gadu laikā biedrība ir īstenojusi  9 Eiropas Bēgļu fonda atbalstītus projektus, kuru ietvaros gadā vidēji nodrošinājusi juridisko, sociālo, medicīnisko un materiālo palīdzību ~80 mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī, organizējot izglītojošus seminārus, dalījusies praktiskajās zināšanās par migrācijas tēmu  ar jomas speciālistiem Latvijas pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com