NVO dialoga platforma

    

8. martā - NVO dialoga platformas pirmā tikšanās

06.03.2013. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS aicina iesaistīties dialogā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas strādā imigrantu integrācijas jomā – vairums no tām NVO, kas ir ieviesušas vai šobrīd ievieš kādu iniciatīvu ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Tikšanās laikā būs iespēja:

vairāk iepazīt katras NVO darbu šajā jomā,
diskutēt par imigrantu integrācijas likumdošanu un rīcībpolitiku Latvijā un ES,
iepazīties ar integrācijas resursiem, piemēriem par sociālo mediju lietošanu NVO darbā, kā arī līdzdalības iespējām politikas dialogā,
tikties ar trešo valstu piederīgajiem par viņu pieredzi,
diskutēt par integrācijas izaicinājumiem ar atbildīgo valsts institūciju pārstāvjiem,
iesaistīties diskusijās un prāta vētrās par nepieciešamajiem risinājumiem un sadarbību, lai veicinātu imigrantu integrāciju Latvijā.

Dialoga platforma būs arī iespēja praktiski sadarboties, piemēram, sakoordinēt pasākumu laikus un tematus, lai varētu iesaistīties citu NVO aktuālajās iniciatīvās. Tāpat tikšanās varētu palīdzēt izveidot NVO sadarbības tīklu viedokļu formulēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai ar Konsultatīvo padomi trešo valstu pilsoņu integrācijai (līdz 8.martam NVO ir iespēja pieteikties konkursā uz dalību šajā padomē).

Ar tikšanās programmu var iepazīties šeit.

Dialoga platformas veidošana notiek projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja” kopā ar PROVIDUS, kā arī nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”. Projektu finansē Eiropas Trešo valstspiederīgo integrācijas fonds. Plašāka informācija pieejama PROVIDUS mājas lapā.

Informācija par projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitātēm pieejama sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".