Pretcilvēktirdzniecības mēnesis 2014

  

18.09.2014. Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šodien, 18.septembrī – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas* – valstī tiek uzsāktas dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošana.

Biedrība  šajā mēnesī uzsāk projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai”** aktivitāšu īstenošanu. Šī projekta mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju*** darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie. Speciālisti informē, ka projekta īstenošana ilgs 15 mēnešus un tā laikā notiks arī biedrības profesionāļu pieredzes papildināšana pie sadarbības partneriem Igaunijā un Polijā.

Ar sociāli atbildīga uzņēmuma „Philip Morris International” atbalstu tiek uzsākts projekts „Pārdota brīvība 3”, kas ir secīgs turpinājums iepriekšējo gadu informatīvajām kampaņām. Tā ietvaros šomēnes savu darbību turpinās Informatīvais pretcilvēktirdzniecības treileris. Lai paaugstinātu informētības līmeni par cilvēku tirdzniecību un iesaistīto institūciju lomu, kompetenču sadalījumu, tiks organizēti divu dienu apmācību semināri NVO, kas strādā ar jauniešiem un/vai sievietēm.

„Patvērums „Drošā māja”” ziņo, ka Pretcilvēktirdzniecības mēnesī, sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondu, notiks arī speciālistu apmācības par cilvēktirdzniecības novēršanu.

Arī citas institūcijas šai periodā ieplānojušas dažādas preventīvas aktivitātes.

Ar mērķi mazināt cilvēktirdzniecību, oktobrī ieplānota Tiesībsarga biroja rīkota sabiedrības informēšanas kampaņa.

LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Rīgā, Tiesnešu mācību centru, Tiesu administrāciju, Ģenerālprokuratūru un Tieslietu ministriju organizēs apmācību semināru par cilvēku tirdzniecības lietu kriminālvajāšanu un tiesvedību. Apmācības tiks piedāvātas kopumā 65 personām - policistiem, prokuroriem, tiesnešiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kas nodrošina palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem, tostarp speciālistiem no biedrības „Patvērums „Drošā māja””.  Kā vieslektori šajās apmācībās piedalīsies ASV Federālās tiesas tiesnese Virdžīnija M. Kendalla (Virginia M. Kendall)  un federālais prokurors Daniels H. Veiss (Daniel H. Weiss).

Pēc biedrības apkopotās statistikas - no janvāra līdz augustam tās speciālisti reģistrējuši 140 gadījumus, kad cilvēki vērsušies pēc konsultācijām saistībā ar cilvēktirdzniecību. No tiem 41 reize informācija sniegta par fiktīvo laulību, 11 par piespiedu darbu, 3 par seksuālās ekspluatācijas gadījumiem. Skaidrojoša informācija sniegta 85 reizes. Visbiežāk par gadījumiem ziņojusi pati persona – 86 reizes, cita persona/organizācija – 48 reizes, 6 gadījumos ziņojušas vēstniecības.

Visbiežāk – 137 reizes - iedzīvotāji izvēlējušies informāciju sniegt/iegūt zvanot uz diennakts Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120. Savukārt 3 gadījumos informācija sniegta elektroniski.

Kopumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi šā gada astoņos mēnešos sniegta 29 personām (3 vīriešiem un 26 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 17 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 8 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. Upuru vidējais vecums ir 26 gadi.

*18.oktobri Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmē kā Pretcilvēktirdzniecības dienu

**Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja""

***„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, „Patvērums „Drošā māja””


Simulācijas spēles prezentācija, 18.10.

2014.gada 18.oktobrī – Eiropas Savienības pretcilvēktirdzniecības dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar saviem sadarbības partneriem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem devās uz Olaini, lai visi kopā piedalītos pirmajā publiski pieejamajā simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību. Spēles ietvaros katram dalībniekam bija iespēja piedzīvot dažādus cilvēku tirdzniecības posmus un ekspluatācijas formas. Dienas ietvaros norisinājās jauniešu apmācības par cilvēku tirdzniecību, kā laikā arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sadarbības partneriem no Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Tiesībsarga biroja un Olaines pašvaldības, kā arī mediju pārstāvjiem bija iespēja pirmajiem iemēģināt brīvprātīgo sagatavoto spēli. Aktivitātes notika projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē sociāli atbildīgs uzņēmums "Philip Morris International". Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv/ EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/ Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja