lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Projekta “NET-WORKS” partneru sanāksme

Ievietots: 19.07.2023

         

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot projektu “NET-WORKS to ensure the long-term integration of Third-Country Nationals Survivors of Trafficking (SOT) promoting job opportunities and work-life balance measures”.  

2023. gada 19. jūlijā tiešsaistē notika projekta partneru tikšanās. Šoreiz piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Itālijas. “Patvērumu “Drošā māja”” pārstāvēja Gunta Vīksne un Ilze Norvaiša.

Dienas kārtībā bija jautājumi, kas saistīti ar mācību materiālu sagatavošanu cīņai ar cilvēku tirdzniecību. Tāpat tikšanās dalībnieki apsprieda aktivitātes, kas tiks īstenotas projekta noslēguma fāzē, šī gada nogalē.

Projekta “NET-WORKS” stratēģiskais mērķis ir atbalsta sniegšana tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem, un veicināt šo personu reintegrāciju darba tirgū. Tas ir darbs, ko visi projekta partneri, tajā skaitā “Patvērums “Drošā māja””, veic ikdienā.

Projekts tiek finansēts no ES Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fonda (AMIF). 

Attēlā: Gunta Vīksne


Attēlā: visi tikšanās dalībnieki