Projekts "Lasi sīko druku!"

 

              

24.09.2015., Rīga

Informatīvās aktivitātes par cilvēku tirdzniecību Kurzemē - Saldū

23. septembrī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” apmācītāji vadīja seminārus un informatīvo pasākumu par cilvēku tirdzniecību Brocēnu vidusskolas audzēkņiem un Saldus pašvaldības darbiniekiem kopā ar jauniešiem.

Izglītojošo pasākumu laikā Saldus pusē atklājās, ka vervēšana ir ļoti aktuāla tēma. Jaunieši paši ir saskārušies ar piedāvājumiem, aiz kuru satura potenciāli slēpjas cilvēku tirdzniecības mērķi. Turklāt tie tiek izteikti dažādi – gan aktīvāk lietotajos sociālajos tīklos, gan tiešā kontaktā. Interesanti, ka Skype izmantošana sarunas uzsākšanai ar jauniešiem ir īpaši aktuāla.
Tikmēr Saldus pašvaldības darbinieki interesējās par cilvēku tirdzniecības aspektiem gan ģimeņu kontekstā (arī personīgi), gan saistībā ar migrāciju un bēgļu skaita palielināšanos Latvijā.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja un viena no apmācītājām priecājas, ka ir izdevies Saldū cilvēktirdzniecību skatīt dažādos rakursos.
„Ik reizi, kad viesojamies kādā vietā, mūsu mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības un kopienas drošību, attīstot gan individuālās prasmes atpazīt riskus un adekvāti rīkoties, gan līdzīgi celt profesionāļu kapacitāti. Tajā pašā laikā ļoti svarīga ir vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija par saviem pieredzes stāstiem. Tas ir visātrākais veids kā iegūt ziņas par cilvēku tirdzniecības tendencēm un, uz tām reaģējot, plānot preventīvos pasākumus ilgtermiņā un ar augstāku efektivitāti.”


Jauniešu dienas ietvaros Valmierā iepazīstina ar cilvēku tirdzniecības draudiem

05.09.2015, Valmiera

4.septembrī, Valmierā viesojās biedrības “Patvērums “Drošā māja”" pārstāvji, lai caur dažādām aktualitātēm pievērstu uzmanību un censtos skaidrot cilvēku tirdzniecības problēmu, gan bērniem un jauniešiem, gan citiem interesentiem. Portāls “Valmieras Ziņas” apmeklēja daļu pasākumu, aprunājās ar rīkotājiem un apmeklētājiem.

Dienas pirmajā pusē Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinājās nodarbības, kurās, kopā ar jauniešiem no dažādām vecuma grupām, caur neformālās izglītības metodēm, tika atklāts cilvēku tirdzniecības process.

“Patvērums “Drošā māja”" pārstāvis Reinis Grāvītis norāda, ka neformālās izglītības metodes, kuru laikā tiek apkopotas kolektīvās zināšanas par problēmu – bērniem savā starpā runājot, saprotot to, kas viņiem jau zināms par tematu, kā arī dodot viņiem jaunas zināšanas radošos apstākļos -, ir viens no veidiem, kas vislabāk ļauj izkristalizēt nozīmīgākos problēmas aspektus. “Citi varbūt brīnās, kā mēs ar lapiņām un puķītēm stāstām par tik nopietniem tematiem, bet beigās, tos izmantojot, ļoti labi sakārtojas galvenie temata jautājumi”.

Grāvītis atklāj, ka parasti viesojoties skolās vai jauniešu centros, bērni apzinās problēmu, zina to, kas viņiem nav skaidrs tās ietvaros, kā arī spēj izdalīt dažādas cilvēku tirdzniecības formas. Diemžēl teju katrā vietā aptaujātie ir sastapušies ar piespiedu darba gadījumu ģimenes vai tuvāko paziņu lokā.

Pēcpusdienā Valmieras Integrētās Bibliotēkas telpās bija paredzēts praktisks seminārs par cilvēktirdzniecības procesu (vervēšanu, potenciālā upura identificēšanu un iesaistītajām institūcijām). Uz semināru īpaši tika aicināti pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvji, tomēr par pasākumu tika izrādīta neliela interese. “Drošās mājas” pārstāvji par neatsaucību ir pārsteigti, norādot, ka Valmierā cilvēku tirdzniecības problēma ir aktuāla, it īpaši fiktīvo laulību kontekstā.

Sociālajiem darbiniekiem ir liela loma potenciālā cilvēku tirdzniecības gadījuma novēršanā. “Runājot ar jauniešiem, būtiskāk ir uzsvērt to, kā viņš pats var pamanīt vervēšanas gadījumu, kā kritiski izvērtēt kādu darba piedāvājumu vai mācību apmaiņas programmu. Speciālistiem, atkarībā no tā, ko viņi dara ikdienā, jāprot saskatīt uzvedības izmaiņas vai tendences, kas raksturīgas, atšķirot potenciālu cilvēku tirdzniecības upuri”, norāda R. Grāvītis.

Vakarpusē, pie Valmieras Kultūras centra, Biedrības “Patvērums “Drošā māja”" jaunieši aicināja interesentus iejusties cilvēku tirdzniecības upura ādā un, ar maisu galvā, iziet šķēršļu joslu, ar melnu plēvi aizklātā telti. Atrakcija tēlaini atspoguļoja cilvēku tirdzniecības procesu, radot priekšstatu par problēmas īsto, nepatīkamo dabu. “Iekšā ir izveidots tāds ceļš, lai cilvēks nonāktu neērtā situācijā, tiktu fiziski nospiests uz ceļiem, un rastos tās nepatīkamās izjūtas, kuras rada kaut mazāko iespaidu par to, kā jūtas cilvēku tirdzniecības upuri”, norāda Reinis Grāvītis.

Apmeklētāji tika aicināti arī atbildēt uz jautājumiem saistībā ar cilvēku tirdzniecību, tos apspriest savā starpā, kā arī ar biedrības pārstāvjiem.

Skolniece Līva stāsta, ka šķēršļu joslā sajūtas ir diezgan biedējošas, jo tu nezini, kur tev jāiet un kas tev jādara: “ja tāda situācija ir īstenība, tad cilvēks paliek bezspēcīgs un viņam var nodarīt jebko”. Līva ieguvusi zināšanas arī par to, kā izvairīties no potenciāliem draudiem, piemēram, šaubīgiem darba sludinājumiem, neskaidru līgumu parakstīšanas, kā arī to, ka nedroši ir arī tepat Latvijā, piemēram, orgānu tirdzniecības kontekstā.
Interesenti varēja aplūkot arī video treileri, kurā apkopotas detaļas no potenciāliem cilvēku tirdzniecības upuru dzīves apstākļiem, vizuāli uzskates materiāli, par to, kas notiek ar cilvēkiem dažādās problēmas izpausmes formās, piemēram, orgānu tirdzniecībā.

Sestdien, 5.septembrī, Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” aktīvajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, lai daudzpusīgi iepazītu dažādas ekspluatācijas formas un apzinātos pieejamos instrumentus sevis pasargāšanai.

Palīdzību cilvēku tirdzniecības mazināšanā jebkurā diennakts laikā var saņemt, zvanot uz biedrības Uzticības tālruni (+371) 28612120. Palīdzību ārkārtas situācijās sniegs arī Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments: +371 67016364 (darba laikā), +371 26337711 (ārpus darba laika) – šo numuru ir viegli atcerēties, jo pirmie cipari ir Latvijā ierastie – 26, bet sekojošie ir dubultots Latvijas valsts telefona kods (371).

(publikāciju sagatavoja portāls "Valmieras Ziņas", papildināja Reinis Grāvītis. Oriģinālais avots: http://valmieraszinas.lv/jauniesu-dienas-ietvaros-valmiera-iepazistina-ar-cilveku-tirdzniecibas-draudiem/)


Valmierā notiks plašas informatīvās aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai

Rīga, 03.09.2015.

Šā gada 4. un 5. septembrī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti un jaunieši organizē vairākas informatīvās aktivitātes Valmierā ar mērķi veicināt dažādu sabiedrības grupu drošību situācijās, kas potenciāli saistās ar kļūšanu par cilvēku tirdzniecības upuriem.

4.septembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā  dažādu klašu audzēkņus speciālisti iepazīstinās ar aktuālākajām cilvēku tirdzniecības formām. Nodarbības notiks no plkst. 8:50 līdz 10:20.

No plkst. 15.00 līdz 17.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā notiks praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem par cilvēktirdzniecības procesu (vervēšanu, potenciālā upura identificēšanu un iesaistītajām institūcijām palīdzības sniegšanai). Pasākums notiks  Cēsu ielā 4, 2.stāvā, 217. telpā.

No plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centra laukumā katram būs iespēja iejusties cilvēku tirdzniecības upura "ādā". Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši pastāstīs, kā notiek cilvēku tirdzniecība un sniegs atbildes uz interesentu jautājumiem.

5. septembrī no plkst. 10.00 Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” aktīvajiem jauniešiem būs iespēja piedalīties simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, lai daudzpusīgi iepazītu dažādas ekspluatācijas formas un apzinātos pieejamos instrumentus sevis pasargāšanai.

Aktivitāšu laikā apmeklētājiem būs pieejams Pretcilvēktirdzniecības informatīvais treileris. Tajā ir izvietota ar dažādām maņām uztverama ekspozīcija, kas ataino cilvēku tirdzniecības formas un apstākļus.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros. Tās finansiāli atbalsta atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un „Read the Small Print!”, ko finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Informāciju sagatavoja:

Reinis Grāvītis, projekta „Read the Small Print!” vadītājs, tālr. 27011868, e-pasts: gravitis.reinis@gmail.com 


Uzsākts projekts „Lasi sīko druku!” cilvēktirdzniecības mazināšanai

Rīga,
31.07.2015.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar ASV vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu uzsākusi projekta „Lasi sīko druku!” īstenošanu. Laikā no 2015.gada jūlijam līdz oktobrim par cilvēku tirdzniecības tematiku plānots izglītot jauniešus un citus interesentus. Ar jaunām metodēm tēmas atklāšanai tiks apmeklētas gan skolas, gan bibliotēkas.

„Īstenojot cilvēku tirdzniecības mazināšanai paredzētas informatīvas un izglītojošas aktivitātes – seminārus skolās un pašvaldībās, piedaloties publiskos pasākumos, u.c. – esam secinājuši, ka Latvijā aug gan informētība, gan izpratne par šo tēmu. Īpaši labi riskus apzinās tie jaunieši un profesionāļi, kuri par tēmu dzird atkārtoti. Savukārt krietni vājāka izpratne ir tai sabiedrības daļai, kas ikdienas saziņā izmanto krievu valodu. Šī projekta ietvaros paredzēts informāciju padarīt pieejamāku tajās Latvijas vietās, kur ir lielāks krievvalodīgo iedzīvotāju skaits, izmantojot metodes, kas vismaz daļēji pārvar valodas barjeru.”, saka projekta vadītājs Reinis Grāvītis

Informatīvās aktivitātes skolās un bibliotēkās tiks īstenotas 2015.gada septembrī un oktobrī. Precīzs pasākumu norises grafiks būs pieejams biedrības „Patvērums „Drošā māja”” mājas lapā.

Projekts „Lasi sīko druku!” (Nr.S-LG750-12-GR-032) ilgst no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.oktobrim. Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. Par publikācijas saturu ir atbildīga biedrība „Patvērums „Drošā māja””