Rudens saulgrieži – Miķeļdiena!

Šodien tika atzīmēta Miķeļdiena - rudens saulgrieži. Lai kopīgi atzīmētu šos svētkus un tos piedzīvotu, biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” tikās starptautiskās aizsardzības personas. Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02