lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Sociālo darbinieku apmācības

   

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” 

Līguma Nr. IF/2009/3.1./13

 2011. gada jūnija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

v    Izveidotas 4 videofilmas par trešo valstu valspiederīgo veiksmīgu integrāciju Latvijā;

v    Organizēta tikšanās ar 4 videofilmu varoņiem un notikusi diskusija par imigrācijas grūtībām Latvijā;

v    Demonstrētas videofilmas Latvijas televīzijas 7 .kanālā;

v    Organizēts II.apmācību posma semināri par padziļinātai izpratnei parimigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju .

v    Notikusi projekta īstenošanas grupas sanāksme un notikusi projekta uzraudzības sēde.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

 

   

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

Līguma Nr. IF/2009/3.1./13

 2011. gada maija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

v    Organizēts trešais apmācību seminārs sociālajiem darbiniekiem par darbu ar trešo valstu valstpiederīgajiem;

v    Izveidotas 2 videofilmas par trešo valstu valspiederīgo veiksmīgu integrāciju Latvijā (kopā būs 4 videofilmas);

v    Organizēts II.apmācību posma semināri par padziļinātai izpratnei parimigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju par šādām tēmām:

1.      Cilvēkredzējums un profesionālā saskarsme ar klientu izmantojot nacionālas, kultūras, reliģiskas daudzveidības aspektu;

2.      Kultūrdaudzveidība, indivīda daudzveidība un to ietekme uz profesionālo darbu;

3.      Profesionālie instrumenti atpazīt, analizēt un reaģēt uz daudzveidību;

4.      Profesionālā intervence atbalstošo profesiju pārstāvjiem;

5.      Darbs starpprofesionāļu komandā, uz mērķi orientēta pieeja, lomu/funkciju sadalījums darbā ar mērķa grupu;

6.      Profesionālais darbs ar riska grupām;

7.      Uz esošo resursu bāzes izveidota atbalsta sistēma „sociāli izslēgtām” grupām,   t. sk., ģimenēm ar bērniem, sievietēm;

8.      Konfliktu risināšana un veselīgas komunikācijas instrumenti;

9.      Supervīzija – profesionālais atbalsts.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

 

   

Informācija par projektā „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (granta līg. Nr.IF/2009/3.1./13) paveikto no 2011.gada 7. marta līdz 2011.gada 31. martam

  Projekta ietvaros iepriekš minētājā laika posmā ir paveikts:

·       Sagatavoti un noslēgti darba līgumi/vienošanās par pienākumu veikšanu projektā;

·       Izstrādāta 1.apmācību moduļa mācību programma;

·       Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās;

·       Sagatavots un izvērtēts iepirkums par 4 īsfilmu izveidi par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas labās prakses piemēriem;

·       Saplānoti apmācību norises laiki.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

 

   

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopš 2011. gada 7. marta uzsākusi īstenot projektu "Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem". Tā mērķis ir uzlabot to speciālistu kompetenci, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem; izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem darbiniekiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ietvaros sociālie darbinieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām tiks apmācīti integrācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumos, tiks novadīti kursi "Pēcapmācību konsultatīvais atbalsts kompetences uzlabošanai", kā arī tiks izgatavoti četri vizuālie materiāli ar labas prakses piemēriem.

Projekta realizēšana paredzēta četrus mēnešus - no 2011. gada marta līdz jūnijam.

Daļa projekta aktivitāšu notiks Rīgā, bet daļa - Latvijas teritorijā.

Projekta budžets sastāda Ls 29 980,63.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.