Televīzija integrācijai

    

Noslēdzies 16 raidījumu cikls "Veiksmīgas idejas"

17.06.2013. Noslēgusies projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros realizētā aktivitāte "Televīzija integrācijai". Ar 16 raidījumu "Veiksmīgas idejas" starpniecību sabiedrība tika informēta par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināts starpkultūru dialogs. Sižetus translēja LTV7. Tajos piedalījās NVO pārstāvji un/vai tēmu eksperti, kā arī projekta mērķa grupas pārstāvji.

"Veiksmīgas idejas" raidījumos tika apskatītas šādas tēmas:

1. Informācija par projektu un raidījumu "Veiksmīgas idejas".

2. Kultūras ministrija un integrācijas politika Latvijā.

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Uzturēšanās atļauju saņemšana.

4. Turpinājums. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Uzturēšanās atļaujas, ārvalstnieku pieņemšana darbā.

5. Latviešu valoda un integrācija. Par iespējām apgūt latviešu valodu.

6. Turpinājums. Laviešu valoda un integrācija. "Patvērums "Drošā Māja"" īstenotie pasākumi saistībā ar valodas apmācībām.

7. "Sabiedriskais politikas centrs Providus" un tā darbība. NVO dialoga platforma.

8. Turpinājums. "Sabiedriskais politikas centrs Providus" un tā darbība. NVO dialoga platforma.

9. Uzņēmēji - trešo valstu valstpiederīgie. Uzņēmuma reģistra dati.

10. Medicīnas pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem.

11. Dažādi trešo valstu valstspiederīgo stāsti par viņu ierašanos un dzīvi Latvijā.

12. Naturalizācijas eksāmeni un to kārtība.

13. Rīgas Latviešu biedrības "Sprīdīša skola".

14. Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā.

15. Turpinājums. Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā.

16. Informatīvā diena "Riču Raču" Olainē.

"Veiksmīgas idejas" - 16. raidījums. Visus raidījumus varat noskatīties ŠEIT.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 15. raidījums

06.06.2013. Tēma: Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā, 11. maijs - "Veiksmīgas idejas" 14. raidījuma turpinājums. 

"Veiksmīgas idejas" raidījums nr.15.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 14. raidījums

03.06.2013. Šajā raidījumā atspoguļota biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 11. maijā rīkotā Informatīvā diena Liepājā.  Pasākuma laikā ikvienam Liepājas reģiona iedzīvotājam bija iespēja piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs, iepazīt citu valstu kultūru, savukārt ārvalstniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par latvisko kultūrvidi, kopā darboties vairākās aktivitāšu studijās. 

"Veiksmīgas idejas" raidījums nr.14.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 13. raidījums

08.05.2013. Raidījuma ietvaros tiek stāstīts par Rīgas Latviešu biedrības folkloras komisijas organizēto izglītojošo programmu skolēniem „Sprīdīša skola”. 

„Šī aktivitāte ir ar mērķi, lai tiem kas ir atbraukuši no citām valstīm - gan pieaugušie, gan bērni, būtu iespēja iepazīt šeit Latviju, latviešus, iegūt šeit savas jaunās mājas un līdz ar to sajusties kā pilntiesīgiem šejienes iedzīvotājiem un, kas zina, vēlāk arī pilsoņiem, jo pamatmērķis mums ir dot iespēju arī saņemt pilsonību naturalizācijai, virzīt cilvēkus,” stāsta Lauma Celma, PLB valdes locekle.

"Veiksmīgas idejas" raidījums nr.13.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 12. raidījums

26.04.2013. Ja trešo valstu pilsonis vēlas iegūt Latvijas pilsonību, tad viņam naturalizācijas kārtībā ir jānokārto 2 pārbaudes - latviešu valodas eksāmens un zināšanu pārbaude par Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumiem, valsts himnu un vēsturi.

"Pats svarīgākais, manuprāt, būtu, lai cilvēki apzinās to, ka pārbaudes nav grūtas un sarežģītas. Tās ir pārvaramas jebkuram, kurš ir motivēts, vēlas iegūt Latvijas pilsonību, integrēties Latvijas sabiedrībā un lietot latviešu valodu," radiījumā stāsta Nino Jakobidze.

"Veiksmīgas idejas" raidījums nr.12.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 11. raidījums

22.04.2013. Šajā "Veiksmīgas idejas" raidījumā piedāvājam iepazīties ar dažādu tautību cilvēku pieredzi – cik viņiem viegli vai grūti bija iejusties sabiedrībā, pārceļoties uz dzīvi Latvijā.

"Veiksmīgas idejas" - 11. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 10. raidījums

12.04.2013. Desmitajā "Veiksmīgas idejas" raidījumā iespējams uzzināt par iedzīvotāju grupām, kurām Latvijas Republikā ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (medicīnas pakalpojumus). Ar minēto informāciju iepazīstina Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta pārstāve - Evija Štālberga.

"Veiksmīgas idejas" - 10. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

"Veiksmīgas idejas" - 9. raidījums

05.04.2013. Raidījuma ietvaros tiek stāstīts  par ārvalstu uzņēmumu dibināšanu Latvijā. Jāatzīmē, ka lielākā daļa investoru nāk no Eiropas Savienības valstīm. Latvijā ir reģistrēti 850 000 dalībnieku un no tiem 2,9% sastāda Trešo valstu piederīgie. Tomēr jāuzsver, ka neskatoties uz viņu nelielo skaitu, to ieguldījums ir liels. Pamatā investori ir no Krievijas, tad seko ASV, Ukraina un Baltkrievija. Bet kāda situācija ir nevalstiskajā sektorā? Par to plašāk - "Veiksmīgas idejas" devītajā raidījumā.

"Veiksmīgas idejas" - 9. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

"Veiksmīgas idejas" - 8. raidījums

26.03.2013. Astotajā "Veiksmīgas idejas" raidījumā par trešo valstu valsts piederīgo integrāciju tiek turpināta iepriekšējā raidījumā aizsāktā tēma par organizāciju darbību saistībā ar integrācijas jautājumiem.

"Veiksmīgas idejas" - 8. raidījums. 

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 7. raidījums

15.03.2013. Septītais raidījums par trešo valstu valsts piederīgo integrāciju, kura tēma - organizāciju darbība saistībā ar integrācijas jautājumiem.

Dace Akule, “Sabiedriskais politikas centrs Providus”, Eiropas politikas pētniece: “Katrai nevalstiskajai organizācijai, kas risina integrācijas jautājumus, ir savs redzējums, virziens un niša, kurā viņi pielieto savas zināšanas, praksi un iniciatīvu. Citi liek uzsvaru uz kultūru, izglītību, citi - vairāk veic pētījumus, socioloģiskās aptaujas. Ir organizācijas, kas specializējas uz valodu apmācību programmu, metodisko materiālu izstrādi, juridiskajiem un citiem jautājumiem. Kopējā integrācijas situācija bez šīm NVO būtu nesalīdzināmi sliktāka. Nevalstisko organizāciju dialogā, kas risinājās 8. martā, piedalījās 14 organizāciju pārstāvji un no šīs tikšanās tika gūts daudz labāks ieskats iesaistīto nevalstisko organizāciju darbībā. Tika kopīgi izskatīti aktuālākie jautājumi, kurus jācenšas risināt sadarbībā ar valsts institūcijām, lai panāktu regulārāku darbu integrācijas jomā un nodrošinātu imigrantiem kvalitatīvāku informāciju, kas atbilst viņu vajadzībām un valodas zināšanām”.

"Veiksmīgas idejas" - 7. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

"Veiksmīgas idejas" - 6. raidījums

13.03.2013. Piedāvājam sesto raidījumu par trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. "Veiksmīgas idejas" 16 raidījumu cikls ir viens no projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitātēm.

"Veiksmīgas idejas" - 6. raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Veiksmīgas idejas - piektais raidījums

01.03.2013. Imigrācija, trešo valstu pilsoņu integrācija,  starpkultūru dialogs - šie un citi jautājumi, kas saistīti ar integrāciju Latvijas sabiedrībā - 16 raidījumu ciklā "Veiksmīgas idejas". 

"Veiksmīgas idejas" piektais raidījums.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Video: Televīzija integrācijai - raidījums nr.4.

22.02.2013. Ceturtais raidījums "Veiksmīgas idejas", kura mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu. 16 raidījumu cikls ir viens no projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitātēm.

Ceturtais raidījums "Veiksmīgas idejas".

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Video: Televīzija integrācijai - raidījums nr.3.

19.02.2013. Piedāvājam video no "Veiksmīgas idejas" trešā raidījuma, kura mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu. 16 raidījumu cikls ir viens no projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" aktivitātēm.

Trešais raidījums "Veiksmīgas idejas".

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Video: Televīzija integrācijai - raidījums nr.2.

11.02.2013. Projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" uzsāktās aktivitātes "Televīzija integrācijai" ietvaros tiek piedāvāts otrais raidījums "Veiksmīgas idejas". Tā mērķis -  informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu. 

Otrais raidījums "Veiksmīgas idejas".

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Video: Televīzija integrācijai - raidījums nr.1.

01.02.2013. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros uzsākta aktivitāte "Televīzija integrācijai". Ar 16 raidījumu "Veiksmīgas idejas" starpniecību plānots informēt plašāku sabiedrību par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināt starpkultūru dialogu.

Sižetus pārraidīs LTV7. Tajos piedalīsies 1-3 dalībnieki - NVO pārstāvji un/vai tēmu eksperti, kā arī projekta mērķa grupas pārstāvji.

Lai sabiedrībai atspoguļotu pēc iespējas plašāku viedokļu dažādību par projekta tēmu, izveidota televīzijas Sabiedriskā redkolēģija (redakcija), kurā uzaicināti darboties projektā iesaistīto NVO pārstāvji, kā arī minēto jomu eksperti.

Pirmais raidījums "Veiksmīgas idejas".

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".