Valde

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valde:

Gunta Vīksne, valdes priekšsēdētāja

Gita Miruškina, valdes locekle

Alvis Šķenders, valdes loceklis