Vanishing Borders

2012. gada 18. decembrī, Starptautiskās migrantu dienas ietvaros, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo jauniešu grupa organizēja pasākumu „Vanishing borders*”.

Tā mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar citu tautību pārstāvju, kuri uzturas Latvijā, pieredzi un iemesliem, kādi viņus ir atveduši uz Latviju, kā arī nākotnes perspektīvām. Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar irāņu, indiešu, ukraiņu un citu tautību pārstāvju pieredzi, ieklausoties „dzīvo grāmatu”  - imigrantu no vairākām pasaules valstīm - dzīvesstāstos.

Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja: „Migrācijas process ir bijis nepārtraukts, cik vien cilvēce sevi atceras. Šodien mēs daudz runājam par emigrāciju – Latvijas iedzivotāju izbraukšanu no Latvijas valsts. Taču par imigrāciju lielākoties mēs runājam ar negatīvu pieskaņu. Latvijā uz 01.07.12. ir reģistrētas vairāk kā 150 dažādas tautības**. Tas nozīmē, ka Latvija jau šobrīd ir  daudznacionāla valsts. Lai iepazītos kaut vai ar nelielu daļu no Latvijā dzivojošiem citu tautību pārstāvjiem, pasākumā „Vanishing borders”, ikvienam tika dota iespēja klātienē uzzināt  par viņu dzīves pieredzi Latvijā.” 

*robežu nojaukšana (no angļu valodas)

**Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības, Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Imigrācijas lietu pārvaldes mājas lapā publicētie dati uz 01.07.2012.

Vanishing Borders - 18. decembrī

Starptautiskās migrantu dienas ietvaros, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo jauniešu grupa organizēja pasākumu „Vanishing Borders".
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja
Vanishing Borders - 18. decembrī, starptautiskā migrantu diena, brīvprātīgie, Patvērums Drošā māja