Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

11.oktobrī Aizkrauklē notiks seminārs - diskusija par migrāciju

Ievietots: 10.10.2016

                  

Lai paplašinātu pašvaldību institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā, šā gada 11.oktobrī no plkst. 11:00 - 14:00, Kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists/ klientu konsultants un Gita Miruškina – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste/ klientu konsultante.

Semināra tēmas: Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredze darbā ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros īstenotās aktivitātes un pieejamie pakalpojumi; priekšstats par patvēruma sistēmu Latvijā; ieskats terminos – trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; priekšstats par atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; nodarbinātības, sociālās drošības, izglītības pieejamība bēgļiem; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā; tulku pakalpojuma pieejamība un nodrošināšanas kritēriji.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Seminārs "Bēgļi - Latvijā un pasaulē" Aizkrauklē

2016.gada 11.oktobrī biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros Aizkrauklē rīkoja semināru-diskusiju "Bēgļi - Latvijā un pasaulē". Tajā piedalījās 18 valsts, pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvji no 5 novadiem. Pasākumu piedalījās arī patvēruma meklētāji no Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki". Viņiem tika nodrošināta iespēja iepazīt Aizkraukles pilsētu un tās infrastruktūru (apmeklēja Aizkraukles Sporta halli, Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju), kā arī tikties ar semināra dalībniekiem, abām pusēm noskaidrojot to interesējošos jautājumus. Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 14.10.2016.