lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

14.01.2021. tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešajai starptautisko aizsardzības personu grupai

Ievietots: 14.01.2021

 

Tiek plānots, ka latviešu valodas apmācību ilgums būs 3-5 mēneši, savukārt nodarbību biežums: 2-3 nodarbības nedēļā. Projekta ietvaros kopumā plānots, ka latviešu valodas apmācību kursu apmeklēs 18 starptautisko aizsardzības personu grupas. Ja radīsies nepieciešamība, latviešu valodas kursu norises laikā tiks nodrošināta arī starptautisko aizsardzības personu bērnu pieskatīšana. 

Ar rotaļu, spēļu un citu radošu akivitāšu palīdzību bērni tiks iesaistīti latviešu valodas apguvē. Projekta ietvaros koordinators sniegs vispārīgu informāciju par latviešu valodas mācībām, kā arī sniegs atbildes uz kursantus interesējošiem jautājumiem. Latviešu valodas nodarbības tiks organizētas patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, speciāli iekārtotā mācību klasē, kas funkcionāli pieejama ikvienam, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Mācības vadīs pedagoģiskais personāls: latviešu valodas pasniedzēji, kuri specializējušies valodas pasniegšanā imigrantiem. Mācību noslēgumā tiks pārbaudītas klientu zināšanas un veikta rezultātu analīze.

Latviešu valodas kursa mērķis ir apgūt darba, sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Kursu dalībniekiem tiks nodrošināti bezmaksas mācību, izdales materiāli un mācību līdzekļi, kas veicinās visu latviešu valodas prasmju (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas) attīstību projekta mērķa grupā.

Projekta ietvaros paredzēts, ka kopumā kursu apmeklēs 180 starptautisko aizsardzības personu -  grupās, kas sastāv no 5 – 15 cilvēkiem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02