Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

21 starptautiskās aizsardzības persona saņem apliecību par latviešu valodas kursa apguvi

Ievietots: 25.06.2018

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, no šā gada marta līdz maijam projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros patvēruma meklētāju centrā „Mucenieki” tika organizēts latviešu valodas apguves mācību kurss divām grupām. Mācību pārbaudes testu kursanti kārtoja 24.maijā, savukārt 31.maijā 21 starptautiskās aizsardzības persona no 11 valstīm - Eritrejas, Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas saņēma apliecību par kursu beigšanu.

„Pirmās mācību grupas, kurā mācījās 10 personas no Eritrejas, valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija līdzīgs, jo lielākā daļa dalībnieku no Eritrejas bija ieradušies vienā laikā. Tikai daži no kursantiem Latvijā atradās ilgāk un līdz ar to bija paguvuši iemācīties dažus vārdus latviski – piemēram, „labdien”, „mans vārds ir” un tml. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem šai grupai bija PirmsA1līmenis,” mācību grupu raksturo latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte. Viņa stāsta, ka grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā. „Jo īpaši interesanta kursantiem bija tēma “Iepirkšanās”, jo iegūtās zināšanas viņiem uzreiz bija iespēja praktiski pielietot sadzīvē. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”.

Otrajā mācību grupā latviešu valodu apguva 11 personas no Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas

“Grupas valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija ļoti atšķirīgs, jo grupa sāka mācīties 2018.gada martā, bet daži cilvēki Muceniekos uzturējās jau kopš 2017.gada beigām – līdz ar to šiem cilvēkiem bija  kaut nelielas latviešu valodas priekšzināšanas. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem bija PirmsA1līmenis (0 līmenis). Jāteic, ka šī grupa bija  ne tikai atšķirīga no valodas prasmes viedokļa, bet  kursantiem bija arī dažāds vecums un izglītības līmenis, kas  arī ietekmēja  mācīšanos,”  otro mācību grupu raksturo L.Zilberte. „Kopumā šajā grupā attiecībā uz mācībām kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Īpaši interesanta šai grupai bija tēma “dzīvesvieta un orientēšanās pilsētā””.

Mācību kursa noslēgumā 24.maijā kursanti pildīja diagnosticējošo darbu – zināšanu pārbaudes testu, kurā tika iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes uzdevumi.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv