Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

23. aprīlī sekmīgi noritējusi Starpsektoriālā dialoga platformas tiešsaistes tikšanās par tēmu "Darbaspēka migrācija Latvijā: piespiedu darba un ekspluatācijas riski"

Ievietots: 23.04.2020

Informācijas centrs iebraucējiem informē, ka 23. aprīlī no plkst. 11:00 - 13:00 sekmīgi noritēja Starpsektoriālā dialoga platformas tematiskā tikšanās "Darbaspēka migrācija Latvijā: piespiedu darba un ekspluatācijas riski" tiešsaistē. Tikšanās ietvaros biedrības Patvērums "Drošā māja"", Valsts Darba inspekcijas un Iekšlietu ministrijas pārstāves aktualizēja jautājumus par savu institūciju pieredzi, strādājot ar piespiedu darba un darba ekspluatācijas gadījumiem. Tāpat tika demonstrētas prezentācijas par tēmas problēmjautājumiem un rīkiem šo problēmjautājumu risināšanai. Īpaši akcentētas problēmas, kas saistītas ar tiesu prakses veidošanos, uzsverot arī nepieciešamās izmaiņas Krimināllikumā. Tiešsaistes tikšanās kalpoja arī kā profesionāļu tālākās sadarbības līdzeklis.

"Zoom" platformā noturētās tikšanās ietvaros piedalījās 46 ar darbaspēka ekspluatāciju un cilvēktirdzniecības nozari Latvijā saistīti profesionāļi gan no valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm un robežsardzes, gan arī nevalstiskajām organizācijām.

Attālinātās tikšanās laikā tika akcentēts, ka īpaša uzmanība jāvērš uz Latvijas darba devēju, kā arī darba migrantu (darba ņēmēju – trešvalstnieku) informēšanu par abu pušu tiesībām, pienākumiem, kā arī atbildībām. Tikšanās ietvaros tika akcentēts arī latviešu valodas jautājums un darba tiesisko attiecību regulējuma Latvijā nepārzināšana. Proti, darba līgumi tiek sastādīti valsts valodā, bet trešvalstniekiem šī valoda nav saprotama, tāpat darba migranti nepārzina likumā uz viņiem kā darba ņēmējiem attiecinātās nianses. Šāda situācija paredz dažādu manipulāciju iespējamību no darba devēja puses. 

Saite uz tiešsaistes tikšanās ierakstu šeit

Saite uz prezentāciju nr.1

Saite uz prezentāciju nr.2

Saite uz prezentāciju nr.3

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO "Patvērums "Drošā māja"". Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.