Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

27.aprīlī LAKMA un "Patvērums "Drošā māja"" rīko diskusiju/kontaktbiržu

Ievietots: 22.04.2015

Lai veidotu kopēju dialogu starp augstskolu pedagoģisko un administratīvo personālu, Trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem (konsultantiem), biedrība «Patvērums «Drošā māja»» un Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) integrācijas projekta «Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem» ietvaros, šā gada 27.aprīlī plkst. 13:30 Āzenes ielā 22 k1, 11.stāvā (konferenču zālē) rīko diskusiju/kontaktbiržu. 

Pētījumā «Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana», kā viens no trim negatīvajiem aspektiem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis ir saprast katras iesaistītās puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās darbam ar Trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar studentiem - Trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders skaidro, ka diskusija/kontaktbirža ļaus apzināt studentu motivāciju mācīties Latvijas augstskolās, grūtības saistībā ar studijām, ar sadzīvi,  ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu, ar darba iegūšanu, latviešu valodas apgūšanu un citiem faktoriem. Savukārt pedagoģiskajam un administratīvajam personālam būs iespēja uzklausīt Trešo valstu studentu ikdienas grūtības un izvērtēt iespējas nodrošināt regulāru atbalstu definēto situāciju risināšanā. Pārzinot sistēmas trūkumus, varēs noteikt visu pušu tiesības un atbildības – studenti zinās, kad var saņemt (piemēram, krīzes situācijas) un kādos jautājumos (piemēram, latviešu valodas apgūšanas iespējas, kopmītnes un īres dzīvokļi u.c.) var tikt nodrošināts atbalsts no augstskolu puses, savukārt, augstskolu pārstāvji būs informēti par situācijām, kādas ikdienā nākas risināt Trešo valstu studentiem, organizējot savu izglītošanos Latvijā. 

Pieteikšanās un informācija par dalību seminārā: Uģis Citskovskis, e-pasts: ugis.citskovskis@rtu.lv

Kontakti masu medijiem: Rasa Saliņa, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4