Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

28.-29.janvārī Dobeles pašvaldībā tiek turpināta semināru cikla par cilvēktirdzniecību praktiskā daļa

Ievietots: 27.01.2015

Lai profesionāļi iepazītu cilvēktirdzniecībā cietušo psiholoģisko stāvokli, iejūtoties „upuru ādā”, spētu atpazīt savus stereotipus un aizspriedumus pret šo grupu, saņemtu atbalstu no profesionāļiem, mazinot izdegšanu tiešajā darbā ar klientiem, 28.-29. janvārī Dobelē, Sociālā dienesta telpās Brīvības ielā 11, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" uzsāk pirmo no pieciem praktiskajiem semināriem pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem. Seminārus vada jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša. 

No 2014. gada 6.novembra līdz šā gada 23.janvārim 136 Dobeles, Talsu, Cēsu, Preiļu un Madonas pašvaldību darbinieki biedrības organizēto semināru teorētiskajā daļā uzzināja: par cilvēktirdzniecības aktualitātēm Latvijā un pasaulē; par Latvijā pirmo diennakts Uzticības tālruni 28612120 cilvēku tirdzniecības mazināšanai; par cilvēktirdzniecības formām un izplatību Latvijā, par intitūciju sadarbības modeli, par cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanu un tam nepieciešamajām prasmēm; par rehabilitācijas pakalpojumiem.

Semināru teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas formālās un neformālās izglītības metodes, tādējādi attīstot darbinieku iemaņas nodot informāciju tālāk saviem kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem savā reģionā un kļūstot par multiplikatoriem. 

Biedrības speciālisti norāda, ka reģionālo semināru ietvaros tiek aprobēts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību, jo viņi visbiežāk saskaras ar mazaizsargātām klientu grupām, no kurām tiek identificēti arī cilvēktirdzniecības gadījumi, kā arī ir iespējama tūlītēja iespēja organizēt palīdzību, ja personu var identificēt kā potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.

Nākamais praktiskais seminārs par cilvēktirdzniecību notiks 20.-21.februārī Talsu pašvaldībā.

Pērnā gada septembrī uzsāktā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” aktivitāšu mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektā ietvaros tiek izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās; ir izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām; tiek piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizē brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrībām „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” (Latvija), La Strada Fondu pret cilvēku tirdzniecību un verdzību (Polija). 

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, "Īrijas latviešu nacionālā padome", „Patvērums „Drošā māja””

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr.: (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Praktiskais seminārs Dobelē 28.-29.01. | Patvērums Drošā Māja
Praktiskais seminārs Dobelē, 28.-29.01.
Seminārs Preiļos 22.-23.01. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Preiļos, 22.-23.01.
Seminārs Madonas pašvaldībā 11-12.12. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Madonas pašvaldībā, 11-12.12.
Reģionālais seminārs Dobelē 6.-7.11. | Patvērums Drošā Māja
Reģionālais seminārs Dobelē, 6.-7.11.